Pagina opties

Groter

Vacature rekenkamer

logo gemeente westerkwartier

De gemeente Westerkwartier is op zoek naar een voorzitter en 2 leden voor zijn Rekenkamer

De gemeente Westerkwartier is per 1 januari 2019 gevormd uit de voormalige gemeenten Marum, Grootegast, Leek, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. Met de herindeling is een uitgestrekte gemeente in het westelijk gedeelte van de provincie Groningen ontstaan met 41 kernen. De nieuwe gemeente heeft ruim 62.000 inwoners. 

Wie zoeken wij?

Westerkwartier heeft gekozen voor een onafhankelijke rekenkamer, bestaande uit drie leden, die door middel van onderzoek de raad kan ondersteunen in de uitoefening van zijn taken. Eén van de te selecteren leden zal door de raad als voorzitter worden benoemd. Qua samenstelling zijn we op zoek naar een divers, gemengd en evenwichtig team van personen die elkaar aanvullen qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid. De leden hebben een antenne voor onderwerpen die zich voor onderzoek lenen, kunnen onderzoeksresultaten analyseren, beoordelen en interpreteren en zijn in staat om deze te vertalen naar goed leesbare stukken met een politiek-bestuurlijke boodschap.

Belangrijke kwaliteiten daarbij zijn:

  • maatschappelijke betrokkenheid
  • onderzoeksvaardigheden
  • kennis van overheidsfinanciën
  • bestuurlijk-juridische kennis van één of meer beleidsterreinen van de gemeente
  • belangstelling voor en inzicht in politieke processen
  • een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • in staat om bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.

Van de voorzitter wordt voorts verwacht dat hij leiding kan geven aan de vergaderingen, het overzicht houdt over de werkzaamheden van de rekenkamer en de contacten onderhoudt met de overige organen van de gemeente.

Wat bieden wij?

Voor de werkzaamheden is een maandelijkse vergoeding beschikbaar van € 250,- voor de beide leden en € 300 voor de voorzitter. De leden en de voorzitter ontvangen daarnaast een reiskostenvergoeding. Concrete onderzoekswerkzaamheden worden op uurbasis vergoed (€ 60,- per uur excl. BTW). De zittingsduur bedraagt 6 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor dezelfde termijn. De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad.

Belangstelling?

Mail uw motivatie met cv naar sollicitatie@westerkwartier.nl, uiterlijk 22 juli 2019 onder vermelding van ‘sollicitatie rekenkamer’ en geef daarbij aan of u belangstelling heeft voor de functie van voorzitter of lid. Of gebruik onderstaande reactiemogelijkheid. De gesprekken worden gevoerd met een klankbordgroep vanuit de gemeenteraad. Voor meer informatie zie www.westerkwartier.nl.  Voor vragen kunt u terecht bij Jan de Jong, raadsgriffier via 06-22567847.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reactieformulier