Pagina opties

Groter

Vacature lid Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

De Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier is het adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier gevraagd en ongevraagd adviseert over beleidszaken en de uitwerking daarvan op het gebied van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein omvat grofweg de taken en verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De Adviesraad zoekt zo spoedig mogelijk een lid met kennis van zaken specifiek op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan wel met de mogelijkheid deze kennis op niet al te lange termijn op te doen.

Functie-eisen

  • Denkt vanuit het algemeen belang
  • Is gericht op samenwerking
  • Heeft enige kennis van de sociale kaart in het Westerkwartier
  • Beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk
  • Heeft een positief kritische blik
  • Kan signalen uit de samenleving vertalen naar een advies
  • Kan praktisch en beleidsmatig denken, adviseren en communiceren
  • Woont in de gemeente Westerkwartier
  • Heeft geen dienstverband bij de gemeente of bij een door de gemeente gecontracteerde partij in het Sociaal Domein en heeft geen zitting in het gemeentebestuur

De Adviesraad vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand. Het vereiste tijdsbeslag bedraagt ongeveer 10 uur per maand. Voor de leden bestaat een eenvoudige onkostenregeling. Benoeming gebeurt door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de Adviesraad.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de ambtelijk secretaris van de Adviesraad: adviesraad@westerkwartier.nl

of telefonisch bij de voorzitter, Han van der Wijk: tel. 06 51 04 54 32.

Uw sollicitatiebrief met een korte motivatie en uw CV kunt u voor 7 september 2020 mailen naar: adviesraad@westerkwartier.nl. U kunt ook de velden op deze pagina gebruiken om uw motivatie en CV op te sturen.

Reactieformulier