Pagina opties

Groter

Stagiair(e) Consulent Jeugd (32 uur / vanaf februari 2021)

Beste HBO-er,

Zoek je een boeiende stageplek en heb je interesse in wat de gemeentelijke taken op het gebied van de toegang tot de jeugdzorg inhoudt? Kom dan bij ons team Mens en Gezin!

Gemeente Westerkwartier

Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners. De gemeente ligt ten westen van de stad Groningen en heeft 63.000 inwoners. Inclusief ons sociaal werkbedrijf Novatec werken ongeveer 1000 mensen bij ons vanuit vijf werklocaties.

Ons team

Je werkt in het team Mens en Gezin, onderdeel van het Sociaal Domein. Hier zijn de consulenttaken op het gebied van WMO, Participatiewet en Jeugd belegd. Binnen deze gebieden worden taken opgepakt variërend van beleidsuitvoering tot het consulentenwerk. Het is belangrijk dat je goed gedijt in een nieuwe organisatie waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen teams gaandeweg worden ingevuld. Onze  standplaats is Leek.

Het team met consulenten jeugd is enthousiast en neemt vol overgave de gemeentelijke taken op het gebied van de toegang tot de jeugdzorg op zich. De samenwerking met ouders, opvoeders en het kind staat voorop. Hierbij gaan we nadrukkelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid en kracht..

Stage

Als stagiair ga je de volgende werkzaamheden met ondersteuning en in toenemende mate zelfstandig uitvoeren:

  • Je geeft advies en informatie aan jeugdigen/opvoeders op alle levensdomeinen.
  • Je verheldert met ouders en jeugdigen vragen en behoeften op alle levensdomeinen.
  • Je ondersteunt een gezin in het maken van een eigen plan (één gezin, één plan, één regisseur) en versterkt eigen kracht, betrokkenheid, participatie en zelfregie.
  • Je voert regie op de uitvoering van een (familie)plan, monitort de ingezette ondersteuning en stuurt, waar nodig, bij.
  • Je bent betrokken bij het besluitvormingstraject, het afgeven van een beschikking en de realisatie van (lichte) professionele ondersteuning.
  • Je bemiddelt en intervenieert zo nodig bij crisissituaties.
  • Je signaleert en reageert professioneel (en adequaat) op vermoedens van kindermishandeling en bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind.
  • Je verbindt systeemgerichte en individuele aanpak.
  • Je voert bereikbaarheidsdiensten uit tijdens kantooruren en verzorgt hierbij (zelfstandig) intake en triage.
  • Je neemt deel aan gebruikelijke interne en externe overlegvormen.

Persoonlijke ontwikkeling van stagiaires staat bij ons hoog in het vaandel. Samen werken we aan de ontwikkeling van jouw professionele vaardigheden en leer je het vakgebied écht goed kennen. We geven  je de ruimte voor eigen initiatief en je draait volwaardig mee in ons team.

Jouw kwaliteiten

Wij zoeken een gemotiveerde en enthousiaste stagiair die bezig is met een studie Social Work, richting Jeugd. Binnen ons team Mens en Gezin vinden wij het belangrijk dat medewerkers beschikken over de competenties: betrouwbaar, omgevingsbewust en lef & humor. Ook communicatieve vaardigheden en integriteit vinden wij belangrijk. Binnen onze organisatie vinden wij het belangrijk dat medewerkers werken vanuit onze gezamenlijke waarden dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap.

Ons aanbod

We bieden je een interessante stage waarbij je veel leert, maar ook verantwoordelijkheden krijgt. Je doet alles onder supervisie en wordt begeleid door de werkbegeleider. Je ontvangt een stagevergoeding van € 266,15 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
Het gaat om een stageperiode van 10 maanden en begint in februari 2021.

Informatie

Heb je vragen over de stage, neem dan contact op met Alie Geertsma, werkbegeleider bij Team Mens en Gezin, Jeugd, 06-13 72 42 84 of alie.geertsma@westerkwartier.nl.

Procedure

Ben je enthousiast en wil je bij ons team stage lopen? Stuur dan uiterlijk 6 december 2020 jouw motivatie en cv naar sollicitatie@westerkwartier.nl onder vermelding van stagenummer 2020015. of gebruik onderstaand formulier. Je mag zelf bepalen in welke vorm je dat doet. De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 11 december 2020 in de middag of op woensdag 16 december 2020 vanaf 11 uur.

We verwelkomen je graag in ons team!

Reactieformulier