Pagina opties

Groter

Platform Cliëntparticipatie gemeente Westerkwartier zoekt leden

logo

Platform Cliëntparticipatie zoekt vijf nieuwe leden

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor taken op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Het doel van deze wetten is dat iedereen, jong en oud, met of zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kan meedoen in de samenleving. We noemen deze taken en wetten samen ook wel het Sociaal Domein.

De gemeente Westerkwartier geeft inwoners een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein. Ze laat inwoners meedenken en adviseren over de plannen van de gemeente. Hiervoor is in 2018 een Adviesraad voor het brede Sociaal Domein ingesteld met maximaal negen leden. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

De Adviesraad heeft een Platform Cliëntparticipatie en drie themagroepen op het gebied van (Jeugd, Wmo en Participatie).

Platform Cliëntparticipatie zoekt vijf nieuwe leden

Wat vragen wij?

Algemeen

U heeft specifieke kennis van uitvoering van de wetten op één of meerdere gebieden van het Sociaal Domein: Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Westerkwartier. U bent betrokken bij de doelgroep en bij voorkeur daaruit afkomstig. U vervult een vertegenwoordigende rol en u bereidt zich goed voor en neemt actief deel aan de vergaderingen.

Vaardigheden

U denkt vanuit het algemeen belang en u bent gericht op samenwerking. U heeft enige kennis van de sociale kaart in de gemeente Westerkwartier. U beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk en kan de signalen daaruit vertalen naar een advies. U kunt praktisch denken, adviseren en communiceren. U staat ingeschreven en woont in de gemeente Westerkwartier. U beschikt over voldoende tijd om de functie te vervullen.

Wat bieden wij?

Voor de leden van het platform bestaat een eenvoudige vergoedingsregeling. Het college van burgemeester en wethouders benoemt u op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

Belangstelling?

Hebt u belangstelling en wilt u graag lid worden van ons Platform Cliëntparticipatie, stuur dan uw reactie voor 15 oktober aanstaande naar adviesraad@westerkwartier.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u ook dit mailadres gebruiken. We nemen dan telefonisch contact met u op.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platform Cliëntparticipatie

De leden van het Platform Cliëntparticipatie vormen een afspiegeling van de cliënten in de gemeente Westerkwartier. Gerelateerd aan de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet (bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperking, Wmo-cliënten, personen die een gemeentelijke uitkering ontvangen, personen die werken in een sociale werkvoorziening, jeugd). Het Platform bestaat uit negen leden inclusief een onafhankelijke voorzitter. Wanneer een themagroep (Wmo, Jeugd of Participatie) om samenwerking vraagt aan het Platform, bereidt het Platform deze inbreng voor.

Advies

Het Platform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W van de gemeente Westerkwartier.

Overleg

Het Platform vergadert maandelijks, met uitzondering van de vakantieperiode, op de tweede maandagavond in de maand in Leek. Daarnaast vindt er overleg plaats in of met de themagroepen.

Leden

Het Platform Cliëntparticipatie is op zoek naar kandidaten voor meerdere plekken. Het gaat om leden die in de dagelijkse praktijk, persoonlijk of als ouder/vertegenwoordiger, te maken heeft met jeugdzorg/GGZ of bijstandsgerechtigde zijn.

Leden mogen volgens de verordening niet:

  • bestuurlijk of als adviseur betrokken zijn bij aanbieders van zorg of diensten in de gemeente;
  • in dienst zijn van de gemeente (geldt niet voor de Participatiewet) of deel uitmaken van het gemeentebestuur;
  • in dienst zijn van organisaties of instellingen die een overeenkomst zijn aangegaan met de gemeente.