Pagina opties

Groter

Platform Cliëntparticipatie gemeente Westerkwartier zoekt een onafhankelijk voorzitter

logo sociaal domein

Platform Cliëntparticipatie zoekt een onafhankelijk voorzitter

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor taken op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Het doel van deze wetten is dat iedereen, jong en oud, met of zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kan meedoen in de samenleving. We noemen deze taken en wetten samen ook wel het Sociaal Domein.

De gemeente Westerkwartier geeft inwoners een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein. Ze laat inwoners meedenken en adviseren over de plannen van de gemeente. Hiervoor is in 2018 een Adviesraad voor het brede Sociaal Domein ingesteld met maximaal negen leden. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

De Adviesraad heeft een Platform Cliëntparticipatie en drie themagroepen op het gebied van (Jeugd, Wmo en Participatie. Dit Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders vanuit eigen ervaring en perspectief.

Platform Cliëntparticipatie zoekt een onafhankelijk voorzitter

Wat vragen wij?

Algemeen

U heeft interesse in of voelt betrokkenheid bij de prestatievelden van het Sociaal Domein. U heeft kennis van de lokale situatie en de kenmerken van de gemeente of bent bereid zich deze eigen te maken. U bent capabel de adviezen van het platform met ondersteuning van de ambtelijk secretaris op heldere wijze aan college en de verantwoordelijk wethouder voor te leggen. U heeft enige kennis van de beleidsterreinen van de lokale overheid op het gebied van het sociaal domein. U heeft affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen. Daarnaast heeft u bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een voorzittersfunctie en ervaring met burger-/cliëntparticipatie. U woont in de gemeente Westerkwartier.

Vaardigheden

U bent een netwerker en kunt goed samenwerken en onderhandelen. U bent vraag- en resultaatgericht. U beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden de nodige flexibiliteit. U heeft oog en oor voor de leden van het Platform Cliëntparticipatie. U bent in staat met een analytische blik te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming en u kunt omgaan met tegengestelde belangen. U heeft ervaring met het voorzitten van diverse groepen, het leiden van de vergaderingen en opstellen van de agenda (samen met de ambtelijk secretaris). U bent in staat tijd en agenda te bewaken en te zorgen dat iedereen aan bod komt in vergaderingen. U kunt een eenduidig standpunt formuleren. Daarnaast kunt u op verzoek van het Platform Cliëntparticipatie externen uitnodigen.

Voorwaarden

U bekleedt in de gemeente Westerkwartier geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij. U bekleedt geen functie binnen een dienstverlenende al dan niet commerciële organisatie die gerelateerde diensten verleent aan de vragersgroepen van het Sociaal Domein. U bekleedt ook geen functie in een van de belangengroepen binnen het Sociaal Domein. U bent in staat tot democratische besluitvorming, niet sturend vanuit de eigen of ambtelijke mening. 

Wat bieden wij?

Voor de voorzitter bestaat een eenvoudige vergoedingsregeling. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier benoemt u op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier.

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier de heer Han van der Wijk via telefoonnummer 06- 51 04 54 32.

Uw reactie kunt u voor 15 oktober 2019 mailen naar adviesraad@westerkwartier.nl.