Pagina opties

Groter

Steunmaatregelen voor ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties

De coronacrisis raakt iedereen. Ook ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Westerkwartier. Naast de regelingen die landelijk worden getroffen, vindt het college van burgemeester en wethouders het haar verantwoordelijkheid om extra lokale maatregelen te treffen. Maatregelen die naast bedrijven en zelfstandig ondernemers ook maatschappelijke organisaties ondersteunen in deze zware tijd.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers ) is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten.

Subsidies en leges evenementen en activiteiten

 • Subsidies van uitgestelde of geannuleerde activiteiten vordert de gemeente niet terug 
  Subsidies en exploitatiebijdragen
 • Voor uitgestelde activiteiten en evenementen legt de gemeente niet opnieuw leges op 
  Evenementen
 • Subsidieaanvragen voor activiteiten vanaf juni worden gewoon in behandeling genomen en ‘onder voorbehoud’ afgegeven. Zo kunnen activiteiten weer snel op gang komen zodra dat weer kan. 
 • Budgetsubsidies en exploitatiebijdragen vordert de gemeente niet terug bij tegenvallende prestaties door de crisis 

Voortgang projecten

 • De uitvoering van gebiedsontwikkelingsprojecten, investeringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden gaan door zolang de situatie dit toelaat 
 • De gemeentelijke organisatie geeft prioriteit aan de voortgang van vergunningverlening en de voorbereiding van bouwprojecten. Dit om extra vertraging te voorkomen. 
 • De optietermijnen op woonkavels worden verruimd en voor bedrijfskavels wordt maatwerk geleverd.