Pagina opties

Groter

Vooronderzoek informatieveiligheid

Op dit moment is de Rekenkamer gestart met een vooronderzoek rond informatieveiligheid. Dit naar aanleiding van het in mei 2018 verschenen rapport van de toenmalige rekenkamercommissie Westerkwartier met betrekking tot ‘informatieveiligheid Sociaal Domein mens, organisatie en techniek’. 

Het rapport bevat aanbevelingen die zijn gericht op de menskant (bewustzijn en omgaan met informatie door medewerkers), de organisatiekant (inrichting van processen en procedures) en de technische kant (hard/software). 

De Rekenkamer onderzoekt wat er is gedaan met de aanbevelingen uit dit onderzoek en of het zinvol is om het onderzoek naar de maatregelen voor informatieveiligheid wellicht uit te breiden naar andere beleidsterreinen. Na het vooronderzoek zal de Rekenkamer beslissen wat de afbakening voor het doorwerkingsonderzoek wordt en hoe dit eventuele onderzoek uitgevoerd zal worden. 

Heeft u zelf een idee voor een onderzoek van de rekenkamer, dan kunt u een hiertoe een verzoek indienen bij de griffie via griffie@westerkwartier.nl