Pagina opties

Groter

Regelgeving

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden regels. Deze regels, die meestal door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden ook wel verordeningen genoemd.

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier. 

Zoeken naar regelgeving

U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt zoeken op een woord of zinsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. De zoekactie levert alleen resultaten op die op de gemeente Westerkwartier van toepassing zijn.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 1 - 10 van circa 10 (0,01 seconden)
  Sorteer op: Relevantie | Meest recent
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647672/CVDR647672_2.html

  …moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten…

 • Beleidsregels standplaatsen Gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/649297/CVDR649297_1.html

  …redenen zijn om de overschrijving te weigeren.   Artikel 8 Gebruik vergunning tijdens weekmarkten en evenementen en werkzaamheden 1. De…

 • Legesverordening gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647606/CVDR647606_2.html

  …de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk…

 • Subsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021.

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/649419/CVDR649419_1.html

  …inzamelen, een garantiesubsidie verlenen per kilo ingezameld oud papier, zodat zij gegarandeerd een minimum bedrag per kilo ingezameld huishoudelijk oud…

 • Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/649416/CVDR649416_1.html

  …in gezamenlijkheid ingediend; d. de aanvraag is vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod; e. bij thema vitale sport- en…

 • Verordening rioolheffing gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647801/CVDR647801_1.html

  …bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel f. bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.  …

 • Verordening marktgeld Pinkstermarkt 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647831/CVDR647831_1.html

  …soortgelijke inrichtingen, per langs de wegzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan € 10,00 met een minimum van € 30,00;…

 • Verordening liggeld gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647652/CVDR647652_1.html

  …geheven ter zake van het gebruik van de in artikel 2 bedoelde haven en ligplaatsen tussen 09.00 uur en 18.00…

 • Verordening reinigingsheffingen gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647811/CVDR647811_1.html

  …tijdstip van uitreiking; b. in geval van toezending van de kennisgeving: binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.…

 • Financiële verordening gemeente Westerkwartier 2019

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/619888/CVDR619888_2.html

  …door die andere overheid; b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak; c.…

 • Bladerfunctie