Pagina opties

Groter
A A

Regelgeving

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden regels. Deze regels, die meestal door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden ook wel verordeningen genoemd. Alle verordeningen van onze gemeente zijn gepubliceerd op www.overheid.nl. 

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier. 

Zoeken naar regelgeving

U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt de letters van uw postcode geven en/of zoeken op een woord of zindsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. 

Wanneer u enkel de letters van de postcode invoert en vervolgens op zoeken klikt, krijgt u alle geldige regelgevingen getoond.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 81 - 90 van circa 99 (0,30 seconden)
  Sorteer op: Relevantie | Meest recent
 • Privacyprotocol sociaal domein gemeente Leek 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leek/CVDR612634/CVDR612634_1.html

  …betrokkene noodzakelijk is. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd, of zodanig van kenmerken ontdaan dat zij niet langer zijn…

 • Algemene plaatselijke verordening gemeente Leek 2012

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leek/CVDR187050/CVDR187050_8.html

  …1. De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde…

 • Regeling werktijden gemeente Leek 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leek/CVDR612317/CVDR612317_1.html

  …is in het belang van de bedrijfsvoering.   Artikel 6 Buitendagvenstervergoeding Indien een medewerker buiten het dagvenster in opdracht van…

 • Vervangingsregeling directeur uitvoeringsorganisatie van het openbaar lichaam Noord-Groningen

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Winsum/490333/490333_1.html

  …van het openbaar lichaam Noord-Groningen Zoek regelingen op overheid.nl       …

 • Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zuidhorn

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuidhorn/CVDR611002/CVDR611002_1.html

  …“Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zuidhorn”.   Aldus vastgesteld te Zuidhorn op 18 juni 2018, G. de Vries, voorzitter M.J. Slopsema-Terpstra,…

 • Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Marum/CVDR611334/CVDR611334_1.html

  …intrekking van het eerder verleende mandaat d.d. 17 december 2013 de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het…

 • Mandaatbesluit 2006 gemeente Leek

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leek/CVDR60006/CVDR60006_7.html

  …verlenen van ontheffing op grond van artikel 3.2.3, lid 4 van de Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken…

 • Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek 2015

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leek/CVDR381436/CVDR381436_3.html

  …helft van het aantal in de gemeenteraad zitting hebbende fracties aanwezig is. 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip…

 • Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten BMWE 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Winsum/490331/490331_1.html

  …eigen risico zorgkosten BMWE 2018 Zoek regelingen op overheid.nl       …

 • Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Marum/CVDR612144/CVDR612144_1.html

  …een lid van de adviesraad zelf, partner of bloed- of aanverwanten tot de derde graad, persoonlijk aangaat, onthoudt dat lid…