Pagina opties

Groter

Regelgeving

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden regels. Deze regels, die meestal door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden ook wel verordeningen genoemd. Alle verordeningen van onze gemeente zijn gepubliceerd op www.overheid.nl. 

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier. 

Zoeken naar regelgeving

U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt de letters van uw postcode geven en/of zoeken op een woord of zindsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. 

Wanneer u enkel de letters van de postcode invoert en vervolgens op zoeken klikt, krijgt u alle geldige regelgevingen getoond.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 71 - 80 van circa 89 (0,03 seconden)
  Sorteer op: Relevantie | Meest recent
 • Verordening elektronische kennisgeving gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619870/CVDR619870_1.html

  …de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Westerkwartier 2019.   Artikel 1. Elektronische kennisgeving 1. Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur…

 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619847/CVDR619847_1.html

  …dan niet steekproefsgewijs, of de verstrekte voorzieningen worden gebruikt of besteed ten behoeve van het doel waarvoor ze verstrekt zijn.…

 • Verordening BRP gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619869/CVDR619869_1.html

  …van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de…

 • Verordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619872/CVDR619872_1.html

  …in artikel 6.1, lid 1 Wro. c. Drempelbedrag: bedrag als bedoeld in artikel 6.4 Wro. d. Aanvraag: schriftelijk verzoek om…

 • Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619877/CVDR619877_1.html

  …:   vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Westerkwartier 2019.   Artikel 1   Zij die…

 • Delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619889/CVDR619889_1.html

  …burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad om op grond van artikel 3 e.v. van de Wet…

 • Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van de raad van de gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619886/CVDR619886_1.html

  …vereniging die door de gemeente wordt gesubsidieerd of anderszins in een afhankelijke positie staat ten opzichte van de gemeente stelt…

 • Gewijzigde Verordening reinigingsheffingen 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuidhorn/CVDR619229/CVDR619229_1.html

  …tarieven afvalstoffenheffing   1.1.1 De belasting bedraagt van het periodiek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen per perceel, per belastingjaar…

 • Gewijzigde Legesverordening 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuidhorn/CVDR619234/CVDR619234_1.html

  …€ 0,30; € 0,30; 1.17.2.2 met dien verstande, dat bij afname van dertig pagina’s of minder per keer wordt geheven…

 • Gewijzigde Verordening rioolheffing 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuidhorn/CVDR619225/CVDR619225_1.html

  …dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.…