Pagina opties

Groter

Regelgeving

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden regels. Deze regels, die meestal door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden ook wel verordeningen genoemd. Alle verordeningen van onze gemeente zijn gepubliceerd op www.overheid.nl. 

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier. 

Zoeken naar regelgeving

U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt de letters van uw postcode geven en/of zoeken op een woord of zindsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. 

Wanneer u enkel de letters van de postcode invoert en vervolgens op zoeken klikt, krijgt u alle geldige regelgevingen getoond.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 71 - 80 van circa 99 (0,02 seconden)
  Sorteer op: Relevantie | Meest recent
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619879/CVDR619879_1.html

  …andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet schriftelijk op…

 • Handhavingsverordening Sociaal Domein gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619883/CVDR619883_1.html

  …het college een plan vast waarin staat beschreven hoe zorg wordt gedragen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de…

 • Archierverordening gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619893/CVDR619893_1.html

  …de gemeentebegroting voldoende middelen worden opgevoerd om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.…

 • Financiële verordening gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619888/CVDR619888_1.html

  …een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak; c. een bevoordeling van activiteiten in…

 • Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR619905/CVDR619905_1.html

  …rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte-, of de statuten, alsmede van…

 • Gewijzigde Legesverordening 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuidhorn/CVDR619234/CVDR619234_1.html

  …€ 0,30; € 0,30; 1.17.2.2 met dien verstande, dat bij afname van dertig pagina’s of minder per keer wordt geheven…

 • Gewijzigde Verordening rioolheffing 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuidhorn/CVDR619225/CVDR619225_1.html

  …dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.…

 • Gewijzigde Verordening reinigingsheffingen 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuidhorn/CVDR619229/CVDR619229_1.html

  …tarieven afvalstoffenheffing   1.1.1 De belasting bedraagt van het periodiek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen per perceel, per belastingjaar…

 • Gewijzigde Verordening rioolheffing 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leek/CVDR615827/CVDR615827_1.html

  …worden aangemerkt.   Artikel 5 Maatstaf van heffing De rioolheffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.   Artikel…

 • Gewijzigde verordening reinigingheffingen 2018

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leek/CVDR615844/CVDR615844_1.html

  …betaald: a. in geval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking; b. in geval van toezending van…