Pagina opties

Groter

Regelgeving

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden regels. Deze regels, die meestal door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden ook wel verordeningen genoemd. Alle verordeningen van onze gemeente zijn gepubliceerd op www.overheid.nl. 

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier. 

Zoeken naar regelgeving

U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt de letters van uw postcode geven en/of zoeken op een woord of zindsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. 

Wanneer u enkel de letters van de postcode invoert en vervolgens op zoeken klikt, krijgt u alle geldige regelgevingen getoond.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 21 - 30 van circa 32 (0,01 seconden)
  Sorteer op: Relevantie | Meest recent
 • Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621038/CVDR621038_3.html

  …invorderingsambtenaar K. van Dijken, invorderingsambtenaar L.J. Terpstra, invorderingsambtenaar  Bijlage 1 Bevoegdheden die van mandaatverlening zijn uitgezonderd De volgende bevoegdheden zijn,…

 • Treasurystatuut gemeente Westerkwartier

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/637893/CVDR637893_1.html

  …de volgende ratingbureaus: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA; 3. Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen…

 • Verordening vertrouwenscommissie gemeente Westerkwartier 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/630918/CVDR630918_1.html

  …oordeel kan komen, worden de bevindingen die aan de raad worden aangeboden, vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 3.…

 • Controleverordening gemeente Westerkwartier 2019

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/633647/CVDR633647_1.html

  …overlegt deze aan de accountant voor controle. 2. Het college draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten…

 • Onderzoeksverordening gemeente Westerkwartier 2019

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/633662/CVDR633662_1.html

  …naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid, zendt het college een onderzoeksplan naar de raad. 2. In het onderzoeksplan wordt per…

 • Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/633596/CVDR633596_1.html

  …een transportrolstoel; b. een elektrische rolstoel; c. een rolstoel of vastframe handbike voor sportdoeleinden; d. individuele aanpassingen aan de rolstoel;…

 • Ondermandaatbesluit 2019 (2) teamleider/coach team Juridische Zaken gemeente Westerkwartier

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/627901/CVDR627901_1.html

  …24 september 2019 verleende goedkeuring, ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan: 1. de adviseurs juridische zaken…

 • Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier 2019

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/628738/CVDR628738_1.html

  …het college van burgemeester en wethouders. 2. De klachtenbehandelaar neemt geen instructies aan van leden aan de gemeenteraad, van leden…

 • Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Welkom en Ontmoeting gemeente Westerkwartier

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/627788/CVDR627788_1.html

  …team Welkom en Ontmoeting, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentese-cretaris/algemeen directeur op 24…

 • Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/627425/CVDR627425_1.html

  …b. personen wiens partner/echtgenoot uit `s Rijks kas onderwijs volgt; c. personen, of wiens partner/echtgenoot, die in de 12 maanden…