Pagina opties

Groter

Regelgeving

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden regels. Deze regels, die meestal door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden ook wel verordeningen genoemd.

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier. 

Zoeken naar regelgeving

U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt zoeken op een woord of zinsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. De zoekactie levert alleen resultaten op die op de gemeente Westerkwartier van toepassing zijn.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 11 - 20 van circa 50 (0,02 seconden)
  Sorteer op: Relevantie | Meest recent
 • Aanwijsbesluit Alcoholgebieden

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/649126/CVDR649126_1.html

  …waardoor deze locatie niet meer behoeft te worden aangewezen;   gelet op artikel 2:48, lid 2 van de Algemene plaatselijke…

 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647642/CVDR647642_1.html

  …omgevingsrecht gemeente Westerkwartier 2021       Paragraaf 1 Algemene bepalingen   Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en daarop…

 • Verordening liggeld gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647652/CVDR647652_1.html

  …geheven ter zake van het gebruik van de in artikel 2 bedoelde haven en ligplaatsen tussen 09.00 uur en 18.00…

 • Verordening reinigingsheffingen gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647811/CVDR647811_1.html

  …tijdstip van uitreiking; b. in geval van toezending van de kennisgeving: binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.…

 • Bouwverordening gemeente Westerkwartier 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647667/CVDR647667_1.html

  …ruimtelijke kwaliteit.   Artikel 3 Samenstelling van de commissie De welstandscommissie heeft als basis de volgende samenstelling: 1. een voorzitter,…

 • Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647614/CVDR647614_1.html

  …  Artikel 4 Voorzitter 1. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 2. De voorzitter…

 • Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Westerkwartier 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647578/CVDR647578_1.html

  …vastgesteld.   Artikel 2 Aanwijzing gebied Als deel van het grondgebied als bedoeld in artikel 6, derde lid van de…

 • Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647672/CVDR647672_1.html

  …doel stellen, beheerd worden; f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, één en ander met…

 • Verordening rioolheffing gemeente Westerkwartier 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647801/CVDR647801_1.html

  …bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel f. bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.  …

 • Verordening marktgeld Pinkstermarkt 2021

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/647831/CVDR647831_1.html

  …soortgelijke inrichtingen, per langs de wegzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan € 10,00 met een minimum van € 30,00;…