Pagina opties

Groter

Projecten

Welke projecten staan op stapel? Welke plannen worden voor de gemeente Westerkwartier gemaakt? Wat is de laatste stand van zaken? Op deze pagina’s geven wij u een overzicht van projecten.

Energiepad

Het Energiepad is een permanente route. De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk om het belang van duurzaamheid en bewust omgaan met energie uit te dragen en te benadrukken.

Energiepad

Nieuwbouw Brede School Oostindie

In de nieuwbouwwijk Oostindie wordt een nieuwe brede school gebouwd als vervanging van het huidige semipermanente gebouw. In deze brede school worden de basisscholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam gehuisvest. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van SKSG Vlindertuin in, en een gymzaal van de gemeente Westerkwartier.

Projectpagina

Herinrichting doorgaande route Aduard

De provincie Groningen werkt op dit moment aan de bouw van de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal, de rondweg om Aduard en de nieuwe brug bij Nieuwklap.

Projectpagina

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek

De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier verbeteren de busverbindingen tussen Leek en Groningen.

HOV Leek projectwebsite

Armoedepact

De gemeente en maatschappelijke partners ondertekenen samen het  Armoedepact Westerkwartier om armoedeproblematiek te bestrijden.

Armoedepact projectwebsite