Pagina opties

Groter

Projecten

Welke projecten staan op stapel? Welke plannen worden voor de gemeente Westerkwartier gemaakt? Wat is de laatste stand van zaken? Op deze pagina’s geven wij u een overzicht van projecten.

Zonnecarport Zuidhorn

Op de parkeerplaats aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis in Zuidhorn komt een zonnecarport. Bewoners nemen hierbij aan actieve rol in. Zo gaat de gemeente samen optrekken met een lokale energiecoöperatie.

Projectpagina zonnecarport

Van Arm naar Beter

Hoe mooi zou het zijn als er één plek zou zijn waar je gemakkelijk hulp kan vragen en kan bieden? Waar je niet oneindig formulieren hoeft in te vullen maar met een druk op de knop hulp kan krijgen? Die vindplaats gaan we met elkaar maken.

Projectwebsite van Arm naar Beter

Deelauto

Informatie over de pilot (proefproject) met elektrische deeldienstauto’s voor ambtenaren en inwoners van de gemeente Westerkwartier

Projectpagina Deelauto

Kerkenvisie

Het opstellen van een visie voor religieus erfgoed, ook wel “kerkenvisie” genoemd, is onderdeel van het landelijke programma ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kerkenvisie

IKC Marum

We zijn van start gegaan met de voorbereidingen voor het nieuwe IKC in Marum. Dit wordt de thuisbasis voor twee basisscholen, de kinderopvang, de muziekschool en het consultatiebureau.

IKC Marum

Herinrichting doorgaande route Aduard

De rondweg om Aduard is al geruime tijd in gebruik. De provincie draagt de oude provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente is deze route fasegewijs aan het herinrichten.

Projectpagina

Armoedepact

De gemeente en maatschappelijke partners ondertekenen samen het  Armoedepact Westerkwartier om armoedeproblematiek te bestrijden.

Armoedepact projectwebsite

Energiepad

Het Energiepad is een permanente route. De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk om het belang van duurzaamheid en bewust omgaan met energie uit te dragen en te benadrukken.

Energiepad

Tennet - Eemshaven Vierverlaten 380 kV

Aanleg van de nieuwe 380kV lijnverbinding Eemshaven- Vierverlaten en de (ver)bouw van het hoogspanningsstation Vierverlaten.

Projectpagina

Herbestemming terrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde

In december 2020 is de gemeente eigenaar geworden van het perceel Hoofdstraat 101-1 in Midwolde.  We willen mogelijkheden voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van het terrein graag samen met u als inwoners verkennen.

Projectpagina Hoofdstraat 101-1 Midwolde