Pagina opties

Groter

Nieuwbouw Brede School Oostindie

In de nieuwbouwwijk Oostindie wordt een nieuwe brede school gebouwd als vervanging van het huidige semipermanente gebouw. In deze brede school worden de basisscholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam gehuisvest. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van SKSG Vlindertuin in, en een gymzaal van de gemeente Westerkwartier.

Er wordt aandacht besteed aan een verkeersveilige situatie rond het gebouw, fietsenstalling, het parkeren en de plein- en groeninrichting.

Planning

De planning is er op gericht om het gebouw n het eerste kwartaal van 2020 in gebruik te nemen. Het gebouw komt op de centrale locatie aan de Zandwinning  (de Knip). Op de plek van de huidige locatie van de scholen en SKSG aan de Knip, worden na sloop nieuwe woningen gebouwd.

Projectgroep

Alle toekomstige gebruikers werken samen in de projectgroep Nieuwbouw brede school Oostindie (BOI N)

Nieuws

Impressie

Video Impressie

Op YouTube is een impressie film te zien.

Nieuwe Brede School Oostindie - Video impressie

Nieuwsbrief

Periodiek verschijnt een nieuwsbrief over de voortgang van het project. U vindt ze hieronder.