Pagina opties

Groter
A A

Herinrichting doorgaande route Aduard

De provincie Groningen werkt op dit moment aan de bouw van de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal, de rondweg om Aduard en de nieuwe brug bij Nieuwklap.

De nieuwe rondweg bij Aduard is 19 december 2018 geopend door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (provincie Groningen) en wethouder Henk Bakker (gemeente Zuidhorn).

De nieuwe tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal is al geplaatst, maar moet nog worden ingeregeld. De planning is, dat (ijs- en weder dienende) de brug in februari 2019 in gebruik wordt genomen. De provinciale weg, die dan van knooppunt Nieuwklap in de provinciale Friesestraatweg (N355) naar Den Ham loopt, moet ertoe leiden dat er veel minder verkeer door Aduard rijdt.

Van provinciale naar gemeentelijke weg(en)

De provincie draagt de huidige provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente Westerkwartier gaat deze daarna herinrichten. Het gaat om de Heereweg, Burg. Seinenstraat en Burg. van Barneveldweg en Albert Harkemaweg. Deze laatste nemen we ook mee, omdat deze straat een andere functie krijgt, namelijk ontsluitingsweg voor het dorp. Verkeer van en naar het bedrijventerrein gaat in de toekomst via de rondweg.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen van de plannen.

Herinrichting Heereweg

Op 6 november 2018 is het ontwerp van de Heereweg tijdens een inloopavond in mfc De Meeden gepresenteerd aan de bewoners van de Heereweg. Het plan is in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt.

In het kort omvatten de werkzaamheden:

 • rijbaan wordt versmald tot ca. 5,50 m.
 • voetpaden worden aan weerszijden iets verbreed tot ca. 1,80 m.
 • middenbermen ca. 2,50 - 2,90 m breed.
 • in de bermen komt
 • een dubbele afwisselende bomenrij: Quercus cerris (Turkse eik), Gleditsia triacathos (valse christusdoorn), Liquidambar styraciflua (amberboom), Platanus x acerifolia ‘Mr X’ (plataan) en nog een aantal aandachtsbomen bij de grote kruisingsvlakken
 • gebakken straatstenen (roodbruin) in rijbaan, inritten en voetpaden. Voor de rijbaan is, na een enquête onder de bewoners, door de meerderheid gekozen voor uitvoering in gebakken straatstenen in plaats van asfalt (opties zie bijlage).
 • nieuwe openbare (LED) verlichting.
 • ter plaatse van de komgrens een versmalling (rijbaan ca. 3,50 m). De versmalling wordt op een aantal plaatsen herhaald. In de versmalling komen gele gebakken straatstenen.
 • het kruispunt met de Bernardusweg en A en J van Damlaan krijgt de vorm van een pleintje, uitgevoerd in gele gebakken straatstenen.

Riool

Gelijktijdig met de herinrichting wordt het vuilwaterriool vervangen en vanaf de Bernardusweg richting de stoplichten een regenwaterriool aangelegd. Tussen de A en J van Damlaan en De Lindt is al een regenwaterriool aanwezig.

Het Waterbedrijf en Enexis gaan oude kabels en leidingen vervangen.

De Lindt

Tijdens de uitwerking is de wens geuit de Lindt weer in oude staat te herstellen. Hoewel dit buiten de scope van het project valt, wordt wel onderzoek gedaan naar wat de kosten en mogelijkheden zijn voor het opengraven van de Lindt. Hierin wordt ook onderzocht of het mogelijk is de brug over de Lindt weer in ere te herstellen.

Heereweg verlichting (jpg)
Heereweg ontwerp (pdf)
Heereweg opties (pdf)

Herinrichting Burg. Seinenstraat

Door Buro Hollema uit Rolde is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Burg. Seinenstraat. Om een goed beeld te krijgen van het voorlopig ontwerp is een 3D animatie gemaakt. Dit filmpje is te bekijken via de link hieronder. In het eerste ontwerp was gekozen de rijbaan uit te voeren in gebakken straatstenen. Op basis van dit ontwerp is een trillings- en geluidonderzoek gehouden bij vier woningen. Resultaat van dit onderzoek was, dat er kans op trillingsoverlast voor de omgeving ontstaat. Reden om het ontwerp aan te passen en te zoeken naar een alternatieve uitvoering van de rijbaan. Dit wordt gedaan in samenwerking met een klankbordgroep, waarin bewoners en ondernemers van de straat vertegenwoordigd zijn.

Riool

Ook in de Burg. Seinenstaat is de riolering met camera’s geïnspecteerd. Het is niet nodig het hele riool te vervangen. Er worden wel wat kleinschalige reparaties uitgevoerd.

Het Waterbedrijf gaat de oude waterleidingen vervangen.

Filmpje voorlopig ontwerp Burg. Seinenstraat

Herinrichting Burg. van Barneveldweg

Voor de Burg. Seinenstraat en de Burg. van Barneveldweg is één klankbordgroep samengesteld. Op dit moment wordt het ontwerp voor de Burg. van Barneveldweg verder uitgewerkt. Uitgangspunt voor de rijbaan zijn de plannen die voor Aduard 825 Park gemaakt zijn.

Zie website dorpsbelangen Aduard

De bestaande brug over het Van Starkenborghkanaal wordt dit jaar gesloopt. De provincie is bezig met de uitwerking van het zogenaamde “balkon” dat op het landhoofd van de oude brug komt. Het plan is het fietspad dat langs het Van Starkenborghkanaal (vanaf Zuidhorn) loopt door te trekken naar dit “balkon”.

Herinrichting Albert Harkemaweg

Het ontwerp voor de herinrichting van de Albert Harkemaweg is op 6 november 2018 tijdens een inloopavond in mfc De Meeden gepresenteerd aan de bewoners van de Albert Harkemaweg. Het plan is in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt.

In het kort omvatten de werkzaamheden:

 • rijbaan wordt versmald tot ca. 5,50 m. en uitgevoerd in asfalt (kruispunten rood asfalt).
 • voor huisnummer 52-56 wordt een “slinger” in de weg gemaakt.
 • tussen rijbaan en vijver wordt een voetpad (1,20 m) aangelegd.
 • nieuwe openbare (LED) verlichting.
 • het wateroppervlak van de vijver wordt vergroot. Het talud aan de woningzijde wordt flauwer gemaakt (beschoeiing vervalt aan deze zijde).
 • kruidige bermen: een grasmengsel met kruiden dat bloei vertoont (een groene afwisselend bloeiende deken langs de weg).
 • af en toe een plantsoen met vaste planten of heesters (nog nader in te vullen)
 • bomen: Lindes, berken, eiken en een paar speciale soorten (nog nader te bepalen)
 • Wold & Waard gaat de woningen ( huisnr. 20a-50) achter de vijver vervangen door nieuwbouw. Het voorlopig ontwerp is om achter de nieuwe woningen een smal weggetje aan te leggen voor de bewoners zodat zij achter hun woning een auto kunnen parkeren. Deze plannen moeten verder nog samen met Wold & Waard worden uitgewerkt.
 • langs de Albert Harkemaweg vervalt een aantal parkeerplaatsen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen. De laanbeplanting met bomen wordt versterkt.
 • het grote kruisingsvlak met de Burg. van Barneveld weg wordt verkleind. Hier komt een nieuwe T-kruising gemaakt.

Actuele stand van zaken (vrijdag 10 mei)

Vanaf maandag 13 mei a.s. wordt de Albert Harkemaweg in Aduard heringericht.
De werkzaamheden zullen ongeveer 10 weken duren.
Om de overlast te minimaliseren worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

kaart werkzaamheden aduard

Fase 1: Vanaf 13 mei is het deel Albert Harkemaweg vanaf de kruising Wibrandusstraat tot aan Wierum afgesloten.
Dit gedeelte is dan 2 weken gestremd voor auto’s. De totale werkzaamheden in deze fase zullen ca. 3 weken in beslag nemen.

Fase 2: Vanaf 27 mei is het deel vanaf Wierum tot aan Albert Harkemaweg nr. 20 afgesloten.
Dit is inclusief de kruising met Wierum. De totale werkzaamheden in deze fase zullen ca. 3 weken in beslag nemen.

Fase 3: Vanaf 12 juni is het deel vanaf Albert Harkemaweg nr. 20 tot aan de kruising Burg. Van Barneveldweg afgesloten. Ook deze fase zal 3 weken in beslag nemen.

Halverwege juli (exacte datum nog niet bekend) zal de Albert Harkemaweg in zijn geheel 2 dagen worden afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden.

Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar voor voetgangers en fietsers, maar ook voor mindervaliden en scootmobielen.

Tijdens de gehele uitvoeringsperiode wordt het verkeer omgeleid via de nieuwe rondweg. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Wibrandusstraat. Tijdens de werkzaamheden rijdt de bus niet door het dorp. Nabij de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal en in Nieuwklap zijn tijdelijke bushaltes gemaakt.

Riool

Uit de rioolinspectie is gebleken dat de staat van het riool tussen Kleiweg tot Kloosterstraat niet meer zo goed is. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het vuilwaterriool hier gerelined. Dit betekent dat door de bestaande rioolbuis een kunststof kous wordt getrokken.

Het Waterbedrijf en Enexis gaan op een aantal plaatsen oude kabels en leidingen vervangen.

Albert Harkemaweg verlichting (jpg)
Albert Harkemaweg ontwerp (pdf)

Planning

 • Sanering AC- en gietijzeren leiding Waterbedrijf Groningen: maart-september 2019
 • (A.Harkemaweg, Burg. Seinenstraat, Heereweg)
 • Vervangen kabels en leidingen Enexis: maart- september 2019
 • De bewoners ontvangen informatie van de nutsbedrijven over de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Herinrichting Albert Harkemaweg: voorjaar/zomer2019
 • (m.u.v. gebied rondom woningen Wold &Waard)
 • Burg. Seinenstraat: start na zomervakantie 2019
 • Burg. van Barneveldweg: 2019 (na sloop brug)
 • Komgrens Heereweg:  zomer 2019
 • Herinrichting Heereweg: 2020