Pagina opties

Groter

Overzicht projecten

Overzicht van projecten in de gemeente Westerkwartier.

 • Deeldienstauto

  deelauto

  De gemeente Westerkwartier start 28 november een pilot (proefproject) met elektrische deeldienstauto’s voor ambtenaren en inwoners.   

 • Energiepad

  Project van gemeente Westerkwartier en Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

 • Herinrichting doorgaande route Aduard

  De provincie draagt de huidige provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente gaat deze fasegewijs herinrichten. Het gaat om de Albert Harkemaweg, Heereweg, Burg. Seinenstraat en Burg. van Barneveldweg.

 • Nieuwbouw Brede School Oostindie

  In de nieuwbouwwijk Oostindie wordt een nieuwe brede school gebouwd als vervanging van het huidige semipermanente gebouw. In deze brede school worden de basisscholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam gehuisvest. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van SKSG Vlindertuin in, en een gymzaal van de gemeente Westerkwartier.

 • Van arm naar beter

  Tekst