Pagina opties

Groter

Overzicht projecten

Overzicht van projecten in de gemeente Westerkwartier.

 • Deeldienstauto

  deelauto

  Een pilot project van de gemeente Westerkwartier.

 • Energiepad

  Project van gemeente Westerkwartier en Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

 • Herinrichting doorgaande route Aduard

  (bijgewerkt 25 februari 2020)
   
  De rondweg om Aduard is al geruime tijd in gebruik. De provincie draagt de oude provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente is deze route fasegewijs aan het herinrichten. De Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) en Heereweg zijn vorig jaar heringericht. In 2020 staan de herinrichting van de Burg. Seinenstraat en Burg. van Barneveldweg op de planning voor uitvoering.

 • Nieuwbouw Brede School Oostindie

  In de nieuwbouwwijk Oostindie wordt een nieuwe brede school gebouwd als vervanging van het huidige semipermanente gebouw. In deze brede school worden de basisscholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam gehuisvest. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van SKSG Vlindertuin in, en een gymzaal van de gemeente Westerkwartier.

 • Nieuwbouw IKC Marum

  • De aangekondigde inloopbijeenkomst op 23 maart a.s. gaat in verband met het coronavirus niet door.

  We zijn van start gegaan met de voorbereidingen voor het nieuwe IKC in Marum. Dit wordt de thuisbasis voor twee basisscholen, de kinderopvang, de muziekschool en het consultatiebureau.

  Binnenkort meer nieuws over het IKC

 • Tennet - Eemshaven Vierverlaten 380 kV

  Informatie van BAM

  TenneT bouwt aan een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet in Noord-Nederland. Daarom wordt de huidige 220 kV- hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten (Hoogkerk) vervangen door een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding.