Pagina opties

Groter
RSS

Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025 (25-06-2019)

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
logo gemeente westerkwartier

Op 22 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Westerkwartier de Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025 vastgesteld. Deze woonzorgvisie geeft inzicht in de veranderingen van de woonzorgvraag in het Westerkwartier en de wijze waarop de gemeente hierop wil anticiperen.

Mensen blijven steeds langer thuis wonen, ook als ze door hun leeftijd of beperking zorg nodig hebben. Daarbij komt dat het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder zal toenemen van 3.400 in 2019 naar 6.000 in 2037. Hierdoor zal de vraag naar geschikte en aangepaste woningen toenemen en zal er behoefte komen aan andere en nieuwe woonzorgvormen. In de woonzorgvisie wordt de gemeentelijke koers beschreven om antwoord te kunnen geven op de komende ontwikkelingen en die recht doet aan de woonzorg wens van de bewoners van het Westerkwartier om zo lang mogelijk in eigen dorp en woning te kunnen blijven wonen. Om de visie daadwerkelijk vorm te geven zijn er in de woonzorgvisie acht ambities opgenomen die dit najaar worden uitgewerkt naar een concreet uitvoeringsprogramma.

Ter inzage

De Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025 ligt vanaf 25 juni 2019 tot 6 augustus 2019 voor iedereen ter inzage. Dit kan

  • op één van de vier voormalige gemeentehuizen (zie hieronder voor adressen en openingstijden).
  • via de gemeentelijke website: www.westerkwartier.nl/woonzorgvisie

Tegen de vaststelling van de woonzorgvisie is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Adressen & openingstijden

  • Leek (Tolberterstraat 66) maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur
  • Zuidhorn (Hooiweg 9) maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur
  • Marum (Molenstraat 45) dinsdag van 8.00 tot 12.00 uur
  • Grootegast (Hoofdstraat 97) vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur