Pagina opties

Groter
RSS

Wijzigingen afval 2020 (17-12-2019)

Dit item is verlopen op 19-06-2020.
logo gemeente Westerkwartier

Er vinden met ingang van 1 januari 2020 wijzigingen plaats in het inzamelen van de afvalstromen binnen het Westerkwartier. We hebben de wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

De inzameling afvalstoffen wordt per 1 januari 2020 in het gebied Middag gelijk getrokken met de inzameling in de rest van de gemeente Westerkwartier. De inwoners van Middag ontvangen een brief met daarin de wijzigingen opgenomen en aangezien de inwoners per 1 januari 2020 ook gebruik maken van de milieuzak en de kledingzak zijn in de brief twee milieuzakken en één kledingzak bijgevoegd.

Voor de inwoners van de voormalige gemeente Leek treedt er ook een wijziging op en dat is dat de gemeente Westerkwartier niet verder gaat met de totaalinzameling. Per 1 januari wordt rest- en gft afval en de brongescheiden stromen (milieuboer) apart van elkaar ingezameld.

Doordat de inzameling geharmoniseerd is, veranderen per 1 januari veel routes en is het verstandig om in de afvalkalender te kijken wanneer welke inzamelaar langskomt. Momenteel wordt nog druk gewerkt aan het klaar maken van de afvalkalender voor 2020. Zodra deze klaar is gaan wij dit bekend maken via de bekende informatiekanalen (krant, website, social media). Houd dit dus in de gaten!

Voor het aanbieden van grof huishoudelijk rest- en tuinafval, klein gevaarlijk afval en wit- en bruingoed verandert het volgende:

 • Op de oneven weken wordt de grijze container geleegd en de even weken de groene container. 
 • Renewi gaat voor de gehele gemeente de inzameling van huisvuil (groene en grijze container) verzorgen.
 • Wekelijk komt de milieuboer (Hoeksema) bij u langs.
 • Grof huishoudelijk rest- en tuinafval kan aangeboden worden bij de Milieustraat de Tweemat, aan de Tweemat 7 te Grootegast. Klein Gevaarlijk Afval (geen asbest) en bruin- en witgoed kunt u gratis aanbieden.
 • Tuinafval kunt u ook brengen bij Vagroen locatie TOP Gaarkeuken aan het Hoendiep 7 te Oldekerk. Klein gevaarlijk afval kan ook aangeboden worden bij het depot Noordhorn aan de transportweg 2 te Noordhorn
 • Drie inzamelrondes Klein Gevaarlijk Afval per jaar met zes standplaatsen te Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn, Oldehove en Grijpskerk 
 • Voor het aanbieden van afval op de milieustraat Tweemat en Vagroen locatie Top Gaarkeuken dient u in het bezit te zijn van een milieupas, deze kunt u via de website www.westerkwartier.nl of het KCC van de gemeente aanvragen.
 • De takkenroute en het aanbieden van groenafval op de milieustraat en Vagroen locatie Top Gaarkeuken is niet meer gratis.
 • Het ophalen van grofvuil op zaterdag komt te vervallen in Grijpskerk, Zuidhorn, Aduard en Oldehove.
 • De gemeente Westerkwartier rijdt in de week van 6-10 januari 2020 (week 2) gelijktijdig met de milieuboerroute, een kerstbomenroute.
 • In het voor- en najaar wordt een takkenroute verreden.
 • Vier inzamelrondes voor het inzamelen van grof huishoudelijk restafval.

Data:

De actuele data voor de inzameling wordt eind dit jaar bekend gemaakt en kunt u terug vinden in de afvalkalender op de website en de app van de gemeente, de actuele data voor de andere inzamelrondes worden in de loop van het komende jaar bekend gemaakt via de website, sociale media en de lokale media.

Tarieven:

De tarieven voor 2020 voor de afvalstoffenheffing, milieustraat, takken- en grofvuilroute:

Gewijzigd tarief (euro) eenheid
vastrecht algemeen 161
groen afval groene container 0,25 per kg
grijs afval grijze container 0,45 per kg
takkenroute voor- najaar 20 0-3 m3
45 3-6 m3
groen afval milieustraat/vagroen 7,50 enkelassige kar/kofferbak
15 meerassige kar
Ongewijzigd tarief (euro) eenheid
grofvuil milieustraat 15 enkelassige kar/kofferbak
30 meerassige kar
grofvuil route 18 per m3 (tussen 0-3m3)
22 per m3 (meer dan 3m3)
asbest milieustraat 15 0-250 kg
30 250-500 kg
elektr. app.

milieustraat / depot noordhorn

0,00
kga milieustraat / depot noordhorn 0,00
kga route route dorpen 0,00

Meer informatie

Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0594. Wilt u graag per e-mail reageren? Het algemene e-mailadres is info@westerkwartier.nl.