Pagina opties

Groter
RSS

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord (04-07-2019)

Dit item is verlopen op 04-10-2019.

De gemeente Westerkwartier heeft Karin Zwart van Huis voor de Sport Groningen aangewezen als sportformateur. Zij gaat het proces begeleiden om te komen tot een lokaal sportakkoord.

In een lokaal sportakkoord staan afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst.

In het najaar worden gemeentelijke sportaanbieders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst.

Het nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ krijgt een lokale variant.

In het nationaal akkoord worden gemeenten opgeroepen om lokaal een sportakkoord te sluiten en zo lokaal een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. De ambities uit het Nationaal Sportakkoord: Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders, Positieve Sportcultuur, Vaardig in Bewegen en Topsport die inspireert, geven daarbij de richting aan.

Sportwethouder Elly Pastoor: “ Ik hoop dat zo veel mogelijk sportaanbieders en organisaties zich aansluiten bij het sportakkoord Westerkwartier. Wij willen zoveel mogelijk mensen met plezier aan het sporten en bewegen krijgen. Dat is onze ambitie. Samen bepalen wij welke thema’s we in het Westerkwartier belangrijk vinden en oppakken”

Rijksgeld voor lokale sport- en beweegactiviteiten

Voor de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is er voor de gemeente Westerkwartier een budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld.  Dit najaar willen we het Lokaal Sportakkoord Westerkwartier sluiten. Met een Lokaal Sportakkoord kan de gemeente in 2020 en 2021 een Uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. Waarmee tal van sport- en beweegactiviteiten in het Westerkwartier een extra impuls krijgen die bijdragen aan plezier in sport en bewegen.