Pagina opties

Groter
RSS

Werkzaamheden herinrichting Albert Harkemaweg Aduard van start (02-05-2019)

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
logo gemeente westerkwartier

Maandag 13 mei 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Albert Harkemaweg in Aduard. Deze herinrichting maakt deel uit van een gefaseerde herinrichting van de doorgaande weg door Aduard. Ook de Heereweg, de Burg. Seinenstraat en de Burg. van Barneveldweg richt de gemeente op termijn opnieuw in.

Rondweg

Nu de rondweg om Aduard gereed is, gaat de doorgaande weg door Aduard in eigendom, onderhoud en beheer over van de provincie naar de gemeente. De gemeente wil deze doorgaande weg graag inrichten tot een 30 km/u gebied om de verkeersveiligheid te vergroten en de weg een fraaier aanzien te geven.

Herinrichting

Om tot een herinrichtingsplan voor de gehele doorgaande weg te komen, zijn drie klankbordgroepen gevormd. In nauw en constructief overleg met de klankbordgroepen zijn de drie deelplannen voor herinrichting uiteindelijk tot stand gekomen. Voor de Albert Harkemaweg houdt dit in, dat de weg wordt versmald, de kruispunten snelheid remmend worden ingericht en het parkeren in de openbare ruimte beter wordt gereguleerd. Daarnaast pakt de gemeente het groen aan en komt langs de vijverpartij een voetpad. Broekema Wegenbouw bv uit Groningen voert de werkzaamheden uit. Naar verwachting zijn deze medio juli gereed.

Stremming

Door de werkzaamheden is de Albert Harkemaweg van 13 mei tot medio juli voor het doorgaande verkeer gestremd met uitzondering van fietsers. Het verkeer wordt omgeleid via de rondweg.

Inloopavond

Over de herinrichting van de weg vindt voor aanwonenden op 9 mei van 19.00-21.00 uur een inloopavond plaats in mfc De Meeden aan de Burg. van Barneveldweg 23 te Aduard. Meer informatie over de herinrichting.