Pagina opties

Groter
RSS

Werkschuur wordt multifunctioneel gebouw (10-09-2019)

logo westerkwartier

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’ ter inzage te leggen.

Het plan maakt het mogelijk de werkschuur van Staatsbosbeheer, die nu op het perceel staat, te verbouwen tot een multifunctioneel gebouw. Naast Staatsbosbeheer zullen ook De Zijlen en theetuin Het Blotevoetenhof zich hier vestigen.
 

Plan

Naast het realiseren van het multifunctioneel gebouw voorziet het plan ook in een aparte parkeervoorziening op het terrein voor de medewerkers. Ook de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg maakt deel uit van het plan. Deze toegangsweg moet ervoor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer en bezoekers van de theetuin van elkaar gescheiden worden. Het college is erg enthousiast over het plan.
 

Maatschappelijk doel

Staatsbosbeheer zorgt voor het beheer en onderhoud van natuurgebieden in het Westerkwartier. Ze werken daarbij samen met onder meer De Zijlen, Reclassering Nederland en de gemeente. Het gebied is een geschikte werkplek voor kwetsbare inwoners om werkritme en werkervaring op te doen. Ook is het een goede locatie voor re-integratie trajecten. De ervaringen hiermee zijn goed en daarom willen Staatbosbeheer, De Zijlen en de gemeente dit graag uitbreiden om zo meer mensen de kans te geven en doorgeleiding naar werk te realiseren. Deze ontwikkeling vraagt om meer ruimte voor onder meer een kantine, werkruimte en opslag. Daarnaast organiseert Staatsbosbeheer steeds meer activiteiten in het gebied zoals lezingen en wandelingen. De werkzaamheden die Staatsbosbeheer verricht samen met hun partners dienen een maatschappelijk doel.
 

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “De verbouwing van de werkschuur tot een multifunctioneel gebouw levert een mooie meerwaarde op voor de betrokken partijen en voor de bezoekers aan onze gemeente Westerkwartier. Het vergroot de aantrekkingskracht van het gebied en draagt bij aan participatie en re-integratie.”

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 11 september zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Grootegast, Hoofdstraat 97. Het plan is vanaf genoemde datum ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.