Pagina opties

Groter
RSS

Wegwerkzaamheden Mr Nennstiehlweg, Plantsoen en Van Akenweg (27-03-2019)

Dit item is verlopen op 01-08-2019.

In overleg met Dorpsbelangen De Wilp is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de doorgaande wegen Mr Nennstiehlweg, Plantsoen en Van Akenweg door De Wilp.

De belangrijkste redenen waarom we dit project uitvoeren:

 • De weg is toe aan het reguliere onderhoud.
 • De weg is een 30 km-weg maar is nog niet als zodanig ingericht.

Maandag 1 april starten we met de werkzaamheden die voortvloeien uit het 'ontwerp herinrichting doorgaande route De Wilp'. Het betreft het wegvak vanaf de kruising van de Skieppedrift tot aan de laatste drempel in De Wilp bij de begraafplaats. Over de gehele lengte frezen we de deklaag. Hiervoor sluiten we het complete wegvak af met wegafzettingen. Tijdens het frezen van de deklaag begeleiden verkeersregelaars het plaatselijke verkeer. Op onderstaande afbeelding ziet u om welk werkvak het gaat.

Werkzaamheden De Wilp

Werkzaamheden 1 t/m 3 april

De werkzaamheden voeren we aanstaande maandag 1 april vanaf 06:30 uur uit. Tijdens deze werkzaamheden is de doorgaande weg tijdelijk gestremd van maandag 1 april tot en met woensdag 3 april. De werkzaamheden die we gaan uitvoeren op bovengenoemde data kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Om de bereikbaarheid en de veiligheid op de rijbaan te garanderen, zetten we deze dagen verkeersregelaars in.

Werkzaamheden vanaf 3 april

Met ingang van woensdag 3 april starten we met de 1e fase van het werk; het opbreken en aanbrengen van de bestrating. Het werkvak loopt van de kruising bij de Skieppedrift tot de kruising van de Jan Gosses Wijk. Tijdens deze fase sluiten we dit complete werkvak af met wegafzettingen. Het wegvak is alleen bereikbaar voor aanwonenden.

Omleiding

Tijdens de stremming leiden we het doorgaande verkeer om met tijdelijke bebording. Overig verkeer zoals hulpdiensten en vuilniswagens kunnen ten alle tijden over het wegvak.

De busdiensten draaien met een keerlus bij de begraafplaats om en vervolgen hun weg via de omleidingsroute. De haltes in de dorpen komen hierdoor te vervallen. Er wordt een opstapplek voor de bus bij de begraafplaats gemaakt.

Planning/stremmingen

1e fase week 14 (ma 1 april) t/m circa week 18 (vr 3 mei): Siegerswoude (Skieppedrift) tot de Wilp kruising Akenweg-Jan Gosses wijk.

Wegwerkzaamheden De Wilp

2e fase week 19 (ma 6 mei) t/m circa week 22 (vr 31 mei): de Wilp, Plantsoen.

Wegwerkzaamheden De Wilp

3e fase week 23 (ma 3 juni) t/m circa week 26 (vr 28 juni): de Wilp Meester Nennstiehlweg nr 59 t/m 81

Wegwerkzaamheden De Wilp

4e fase week 27 (ma 1 juli) t/m circa week 29 (vr 19 juli): de Wilp Meester Nennstiehlweg nr 53 t/m 1

Wegwerkzaamheden De Wilp

We danken u bij voorbaat voor uw begrip.

In bijgevoegde download een overzicht van de werkzaamheden en een impressie van hoe het er uit komt te zien.

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde werkzaamheden, neemt dan gerust contact op met een van ons:

 • Gerke Poelstra & Robert Wijninga
  Uitvoerders KWS
  KWS Infra b.v. Leek
  T. 0611347779 (Gerke) 0625757739 (Robert)
  Werkdagen: Gerke (ma, di, wo & do) Robert (ma, di, wo, do & vr)