Pagina opties

Groter
RSS

Webinar Woonvisie Westerkwartier 29 juni (15-06-2020)

Woonvisie gemeente Westerkwartier 2020-2030

Maandag 29 juni aanstaande van 19.30-20.30 uur organiseert de gemeente Westerkwartier een webinar (presentatie via internet) over het toekomstige woonbeleid voor het Westerkwartier. We nodigen u van harte uit aan dit webinar deel te nemen.

Webinar woonvisie bekijken

Instructies

Woonvisie

We hebben de afgelopen periode samen met KAW uit Groningen gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Op basis van een woningmarktonderzoek, online-enquête, dorpenbijeenkomst en werksessies met de woningcorporaties Wold&Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en hun huurdersvertegenwoordigers is een concept van de woonvisie tot stand gekomen. Deze visie beschrijft het beleid op het gebied van wonen in het Westerkwartier voor de komende vijf jaar. Dit beleid geeft ons handvatten om in te spelen op de woonopgaven die in ons gebied en de afzonderlijke dorpen leven. In de komende jaren staan we voor forse uitdagingen. De samenstelling van de bewoners in onze dorpen verandert, we moeten werken aan de kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad en tegelijkertijd willen we dat wonen in het Westerkwartier betaalbaar blijft voor iedereen. Het Westerkwartier blijft de komende jaren groeien en veel dorpen hebben lokale woonwensen. De ruimte voor nieuwe woningen is per dorp verschillend, zodat we per dorp gaan kijken naar wat nodig en mogelijk is.

Tijdens het webinar op 29 juni neemt Daniël Depenbrock van KAW u mee in het concept van ons nieuwe woonbeleid: welke visie, ambities en opgaven heeft het Westerkwartier in de komende jaren?

Aanmelden

Wilt u meer weten over het toekomstige woonbeleid voor het Westerkwartier? Schrijf u dan in voor het webinar.

Vervolgproces

Na het webinar leggen we het concept van de woonvisie voor aan het college van burgemeester en wethouders. Als het college met het concept instemt, ligt deze voor iedereen ter inzage. U heeft dan zes weken de mogelijkheid uw mening over het concept van de woonvisie te geven. Na de terinzagelegging gaat de woonvisie naar de gemeenteraad, die de woonvisie uiteindelijk vaststelt.

Instructies

Voor het webinar wordt gebruikgemaakt van Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365.

Het webinar is te volgen op uw laptop, computer, tablet en mobiele telefoon via uw browser of de app van Teams.

Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven hoe u deelneemt aan het webinar.

Heeft u een Microsoft Teams-account?

 1. Klik op de link om het webinar te volgen.
 2. Bekijk de webinar in je browser of in de Teams-app.
 3. Misschien moet u nog inloggen.
 4. U neemt nu deel.

Heeft u geen Microsoft Teams-account?

 1. Klik op de link om het webinar te volgen.
 2. Klik op ‘Bekijken op het web’.
 3. Klik op ‘Anoniem deelnemen’.
 4. U neemt nu deel.

Aandachtspunten voor deelname:

 • Zorg dat uw audio aan staat.
 • Zorg dat u tijdig bent ingelogd.
 • Als deelnemer hoort u de presentator van het webinar enkele seconden later.
 • Heeft u vragen? Stel ze in de chat gedurende het webinar.

Webinar woonvisie bekijken