Pagina opties

Groter
RSS

Voorkom verspreiding invasieve exoten (01-06-2021)

japanse duizendknoop

Invasieve exoten zijn planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen. Invasieve plantensoorten hebben in Nederland geen natuurlijke vijanden. Hierdoor worden de groei en verspreiding van invasieve exoten niet beperkt. Voorbeelden van invasieve exoten in het Westerkwartier zijn de Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en Reuzenbalsemien.

Voorkom verspreiding

Helpt u mee verdere verspreiding te voorkomen? Invasieve exoten worden, al dan niet bewust, door de mens verspreid. Voorkom verspreiding en kies voor alternatieve tuinplanten. Voer daarnaast al het snoeiafval of maaisel waar resten van invasieve exoten in zitten af via het restafval. Gooi de resten van invasieve exoten niet op een composthoop of in de groene container, hieruit groeien namelijk nieuwe planten van de invasieve exoten.

Actieve bestrijding

Als gemeente bestrijden we deze plantensoorten in het openbaar groen op actieve wijze. Dit houdt in dat we de verspreiding van invasieve exoten zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Hiervoor maken we gebruik van duurzame methoden. Zo maaien en hekkelen we invasieve exoten regelmatig af. Het maaisel voeren we af naar een gecertifi ceerde verwerker, zodat de plantenresten echt onschadelijk worden gemaakt. Hiermee hopen we de planten te verzwakken en te voorkomen dat de planten zaden verspreiden.