Pagina opties

Groter
RSS

Verlenging steun- en herstelpakket (27-05-2021)

De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief. Er zijn ook nog veel onzekerheden. Daarom kiest het kabinet ervoor om het steun- en herstelpakket te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021.

Nieuwsbericht ⤵️

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/27/steunpakket-banen-en-economie-voortgezet-in-derde-kwartaal

#steunpakket

Financiële regelingen

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  Vergoeding van deel loonkosten voor bedrijven met ten minste 20% verwacht omzetverlies.

 • Tijdelijke overbruggings- regeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  Inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
  Voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een aanzienlijk inkomensverlies en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen.

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  • 100% vergoeding vaste lasten (% SBI-code) voor ondernemingen die meer dan 30% omzet verliezen.
  • Per tweede kwartaal 2021 introductie keuze referentieperiode en integratie startersregeling in TVL.
  • Verhoging maximale subsidie voor grote ondernemingen (niet-mkb) voor tweede kwartaal.
 • Coronakrediet en garanties

  • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
  • Klein Krediet Corona (KKC)
  • Qredits
  • Corona OverbruggingsLening (COL)
  • Garantiefonds evenementen
  • Voucherkredietregelingen
  • Groeifaciliteit
 • NL leert door
  Kosteloze (online) scholing en ontwikkeladviezen.

 • Belastinguitstel en betalingsregeling
  Verlenging of aanvraag van belastinguitstel kan tot 1 juli 2021. Alle ondernemers betalen vanaf dan weer belasting. De betalingsregeling wordt verruimd naar 5 jaar en start later: 1 oktober 2022. Ruime betalingsregeling voor te veel ontvangen overheidssteun.

Aanvullende beleid

 • Sociaal pakket
  • Begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk door regionale mobiliteitsteams.
  • Mogelijkheden tot om- en bijscholing.
  • Extra inzet om armoede en problematische schulden tegen te gaan.
  • Aanpakken van jeugdwerkloosheid.
 • Time-Out-Arrangement
  • Time-out arrangement (TOA) voor ondernemers in zwaar weer om faillissement te voorkomen. Nu inclusief kredietregeling.
 • Andere regelingen
  • Regelingen cultuursector.
  • Regelingen sportsector.
  • Regelingen land- en tuinbouw.
  • Regeling R&D voor duurzaamheid en digitalisering van mobiliteitssectoren.

Verlenging steunpakket