Pagina opties

Groter
RSS

Update werkzaamheden centrum Marum (25-07-2019)

plantenbakken centrum Marum

Op dit moment (25,26 juli) wordt gewerkt aan het gedeelte voor Pizzeria Marum. Voor het Vishuis is de bestrating gereed, het bestraten voor de pizzeria pakken we na de bouwvak weer op. Dan wordt  ook het gedeelte voor Let’s Shop en de Marskramer gelegd.

Vakantieperiode

In de vakantieperiode van vrijdag 26 juli t/m maandag 19 augustus is de doorgaande weg open voor het verkeer. Op dinsdag 20 augustus starten we weer met de werkzaamheden. De oorspronkelijke planning is iets aangepast. We gaan eerst het laatste gedeelte van de Raadhuisstraat oppakken en gaan daarna verder met het gedeelte voor de pizzeria. 

De planning van het resterende straatwerk

  • 20 t/m 26 augustus het gedeelte van de Raadhuisstraat vanaf de ingang van de parkeerplaats tot de achterkant van de oude LIDL.
  • 27 augustus t/m 13 september:  het gedeelte voor de pizzeria, Let’s Shop en de Marskramer en vervolgens de aansluiting naar de parkeerplaats AH. Tijdens de uitvoering is de weg ter plaatse afgesloten.
    • Als we de ingang van de parkeerplaats van de Albert Heijn aanpakken, zal de doorgaande route open zijn voor het verkeer. Dit zal ongeveer 2 dagen duren. De parkeerplaats is dan bereikbaar via de rijplaten bij de ingang van Albert Heijn.
  • 16 en 17 september de bestrating in de rijbaan voor de Hema
  • De beplanting in de boombakken gaan we zo snel mogelijk aanbrengen als het weer dit toelaat.

Er komen 2 banken in het centrum op nog te bepalen plaatsen.

Wegafsluitingen

In onderstaande tabel een overzicht van de afsluitingen van de wegen na de bouwvak.

Wegafsluitingen
Fase 6  Raadhuisstraat 20 t/m 26 augustus
Fase 5 Doorgaande weg tussen de aansluiting Grote Hoorn en de zebra bij AH  27 augustus t/m 13 september
Fase 4 Wendtsteinweg voor de Hema 16 en 17 september

Op bijgevoegde tekening zijn de bakken aangegeven.