Pagina opties

Groter
RSS

Update noodopvang onderwijs en opvang vanaf 8 juni (25-05-2020)

Dit item is verlopen op 27-03-2021.
Corona

Vorige week dinsdag 19 mei heeft het kabinet het besluit genomen dat de scholen en de buitenschoolse opvang per 8 juni weer helemaal open gaan. Daarnaast wordt de noodopvang afgebouwd vanaf 8 juni. Die stopt overdag en is in de avonden en in het weekend vanaf 8 juni aanstaande (vooralsnog tot 1 juli) alleen open voor ouders die in de zorg werken. Hieronder een overzicht van de meest relevante informatie van dit moment.

Doorgang nacht/weekend/avondopvang uitsluitend voor kinderen van ouders die in de zorg werken

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Hierbij geldt nog steeds 1 of 2 ouders die in de zorg werken. Het gaat nu om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Tevens geldt dit voor zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen). Deze mogelijkheid blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar.

Ouders kunnen voor deze noodopvang terecht bij de opvangorganisatie waarmee ze eerder afspraken hebben gemaakt of de mogelijkheden navragen bij de eigen opvangorganisatie. Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Financiering

Vergoeding eigen bijdrage ouders
Met het weer volledig opstarten van basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang per 8 juni kunnen vanaf dan alle kinderen weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt per die datum ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt. Dat geldt zowel voor de eigen bijdrage op de kinderopvang als voor de eigen bijdrage voor de diverse gemeentelijke regelingen (Sociaal Medische Indicatie, Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Extra kosten noodopvang
Noodopvang voor kinderen van ouders die in de zorg werken is ook voor de avond/nacht/weekendopvang in de periode van 8 juni tot 1 juli 2020 extra kosten voor ouders. Gemeenten ontvangen voor deze extra kosten compensatie vanuit het Rijk.

Kinderen in kwetsbare thuissituaties

Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kinderen in kwetsbare thuissituaties in de leeftijdscategorie tot 12 jaar ook wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is..

Vragen?

Voor overige vragen over de noodopvang kunt u gebruik maken van het publieksinformatienummer 0800 – 1351. Daarnaast verwijzen wij naar de site van de Rijksoverheid:

Algemene informatie coronavirus

Algemene informatie over het coronavirus en onze gemeente

Hoe is de noodopvang tot 8 juni geregeld?