Pagina opties

Groter
RSS

Uitnodiging inloopavonden recreatie Zuidelijk Westerkwartier (05-10-2021)

Heeft u ideeën voor het versterken van de recreatieve beleving in het Zuidelijk Westerkwartier?

Bijvoorbeeld een nieuwe wandelroute, fi etspad of ontbrekende (watersport)voorzieningen. Of hele andere dingen zoals het versterken van de cultuurhistorische beleving van het gebied. U bent van harte uitgenodigd om uw ideeën te delen op de inloopavonden die we hiervoor organiseren:

  • 13 oktober (locatie Cazemierboerderij Tolbert)
  • 14 oktober (locatie dorpshuis de Rotonde Niekerk)
  • 28 oktober (locatie dorpshuis de Weme Noordwijk)

De inloop is vanaf 17.00 tot ca. 20.00 uur.

Mailen mag ook

Uw ideeën kunt u ook per mail delen met Ruben Abma (rubenabma@hotmail.com) of Ilona Boekhorst (ilona.boekhorst@westerkwartier.nl).

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Deze avonden maken onderdeel uit van het project Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Wellicht heeft u in het Zuidelijk Westerkwartier de borden wel eens langs de snelweg zien staan of heeft u gemerkt dat er druk gewerkt wordt aan wegen en gemalen. Dit is allemaal om natuurontwikkeling en waterberging mogelijk te maken. Binnen deze gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier zijn al veel projecten uitgevoerd en voor andere gebieden worden plannen uitgewerkt. Graag willen we ook aandacht hebben voor de recreatieve beleving en inrichting binnen de gebiedsontwikkeling. En we hebben het idee dat we daar nog niet alle kansen in beeld hebben. Hierbij willen we in contact komen met de mensen die er recreëren. Uw ideeën nemen we waar mogelijk mee in de planvorming. Waarbij we uiteraard nog gaan kijken naar haalbaarheid en financiering.