Pagina opties

Groter
RSS

Trots op kinderopvang, leerkrachten, ouders, sportclubs en -verenigingen (19-05-2020)

logo met tekst trots op

Trots op kinderopvang, leerkrachten, ouders, sportclubs en -verenigingen.

In deze rubriek zetten burgemeester en wethouders regelmatig mensen in het zonnetje. Wij zijn trots op het Westerkwartier. Er is al veel van ons gevraagd, van ons geduld en onze gezondheid. En telkens laten we de veerkracht zien die nodig is om door te gaan. We zijn al zo ver gekomen, nu moeten we nog even door. Help elkaar, wees lief voor elkaar. Gun elkaar de ruimte – letterlijk en figuurlijk. In deze tijd kunnen we allemaal wel wat positiviteit gebruiken en moeten we het samen doen.

Trots op: kinderopvang, leerkrachten, ouders, sportclubs en -verenigingen

Maandag 11 mei was het dan eindelijk zover. De basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs, de buitenschoolse opvang en de kinderopvang openden na 8 weken weer hun deuren. Sinds de bekendmaking van de coronamaatregelen zien we dat er hard is gewerkt om het onderwijs aangepast mogelijk te maken. Ook zien we dat er volop wordt samengewerkt tussen scholen en opvangorganisaties om de afstemming tussen beide zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik wil u laten weten dat we als gemeente deze inzet zeer waarderen en veel waarde hechten aan deze goede samenwerking. Bedankt daarvoor!

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om leerkrachten en ouders hartelijk te bedanken. In de afgelopen weken heeft u op creatieve wijze het thuisonderwijs vormgegeven. Dank voor uw inzet en betrokkenheid!

Maar ook bedank ik de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen die te maken hebben met een kwetsbare thuissituatie. Mede dankzij u hebben vele ouders hun handen vrij gehad om de samenleving draaiend te houden in deze coronatijd en hebben vele kinderen een veilige plek gekregen om te verblijven. Ik ben u hiervoor zeer erkentelijk!

Gelukkig krijgen we ook steeds meer mogelijkheden om te sporten en bewegen. Iets wat heel belangrijk is om gezond en fit te blijven en te ontspannen. Veel sportclubs, sportverenigingen en sportbedrijven moeten nog wel even geduld hebben voor ze weer normaal kunnen draaien. We zien nieuwe creatieve oplossingen ontstaan binnen de regels die we daarvoor met elkaar hebben afgesproken, zodat er toch steeds meer aanbod komt om meer te gaan bewegen. Daar zijn we hartstikke blij mee en trots op! Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik wens u allen heel veel succes in deze nieuwe fase!

Wethouder Elly Pastoor

Wethouder Elly Pastoor