Pagina opties

Groter
RSS

Toespraak burgemeester 4 mei (04-05-2020)

BUrgemeester van der Tuuk

Beste Westerkwartierders,

Als ik om me heen kijk, zie ik dat overal de vlaggen buiten hangen, half stok. Een eerbetoon. Wij herdenken vandaag de slachtoffers van oorlog. Wij herdenken allen – burgers en militairen -  die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het is voor ons allemaal een onwerkelijke tijd. Het is stil op straat. Ook hier in Marum.

Veel mensen leven in zorg en onzekerheid. En juist daarom is het zo onwerkelijk dat we elkaar niet kunnen ontmoeten. We kunnen elkaar geen hart onder de riem steken, een arm om iemands schouder leggen. Terwijl we dat zo hard nodig hebben. Laten we speciaal dit jaar ook denken aan mensen die eenzaam zijn.

Vandaag kunnen we niet samen zijn, tijdens dodenherdenking. En morgen, op 5 mei, kunnen we niet gemeenschappelijk vieren dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. De maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van het coronavirus, maken dit onmogelijk.

Toch mag ik hier in Marum, met een kleine afvaardiging, een krans leggen. Dat gebeurt in verschillende dorpen in onze gemeente. Ook kunnen we vanavond,  thuis met onze naasten, een moment stilte in acht nemen. In de oorlogsjaren hebben zich in ons land verschrikkelijke wreedheden afgespeeld. Ook in het Westerkwartier. Ik roep de deportatie van de Joodse gemeenschap uit Leek in herinnering. En het drama van Trimunt, waar zestien weerloze burgers werden geliquideerd. We staan er ook dit jaar bij stil, met verdriet en met respect voor de slachtoffers. Het is belangrijk om verhalen uit oorlogstijd levend te houden. Ik wil daarom een vrij onbekend verhaal in herinnering roepen. Het is de geschiedenis van de evacués uit het dorpje Kekerdom bij Nijmegen. Zij moesten eind 1944 in angst en ellende vluchten voor het oorlogsgeweld.

Hier in Marum, en in Noordwijk, Boerakker, Niebert, Jonkersvaart en De Wilp, werden ruim tweehonderd vluchtelingen gastvrij opgevangen. Zij verbleven een half jaar in gastgezinnen. De inwoners van onze streek, zetten hun hart en hun huis open voor vreemdelingen in nood. Het is een bijzonder verhaal, over moed en barmhartigheid.

Ik was in oktober vorig jaar in Kekerdom, toen daar de gedwongen evacuatie werd herdacht. Ik heb met de inwoners de route gelopen waarlangs ze destijds zijn gevlucht; over de dijk van de Waal. De dankbaarheid en genegenheid naar de gastgezinnen van toen is nog steeds voelbaar in het dorp. De vluchtelingen van toen, hun kinderen en kleinkinderen, hebben nog tientallen jaren lang warme banden onderhouden met mensen in Marum. Sommigen zelfs tot de dag van vandaag.

Het is een geschiedenis die mij troost gaf. Wat zijn mensen toch veerkrachtig! En wat kunnen ze veel voor elkaar betekenen op momenten dat het er echt op aankomt!

Ook in de moeilijke tijd die we nu doormaken, komt het aan op de kracht van onze gemeenschap. Die kracht bezitten wij, dat bewijst onze geschiedenis en dat tonen we samen elke dag. Daar ben ik trots op.

Laten we vandaag de verschrikkingen van de oorlog herdenken, en de slachtoffers. En laten we morgen stilstaan bij vrede en vrijheid.

Met vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Ard van der Tuuk
Burgemeester

Bekijk de video via Youtube.