Pagina opties

Groter
RSS

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO) (16-07-2020)

Dit item is verlopen op 31-07-2021.
Corona

Op 10 juli 2020 is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, behalve huurlasten.

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.
  • De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).
  • Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

De regeling kan vanaf 1 september aangevraagd worden via de website van de overheid

Huurcompensatie regeling

De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe deze regeling precies vormgegeven wordt, de gesprekken hierover met het ministerie van VWS lopen nog. Wij hopen 1 augustus duidelijkheid vanuit het ministerie te krijgen over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. Hierna wordt gekeken op welke manier de gemeente Westerkwartier deze regeling gaat invullen.