Pagina opties

Groter
RSS

Tegemoetkoming medisch afval (08-01-2021)

Medisch afval

Per 1 januari 2021 vindt er in de tegemoetkoming voor medisch afval een verandering plaats. Heeft u medisch afval (bijvoorbeeld stoma- of incontinentiemateriaal) dan kunt u hiervoor een extra grijze container aanvragen, deze container is uitsluitend bedoeld voor medisch afval.

De kilo's die worden aangeleverd met de extra grijze (medisch afval) container worden niet in rekening gebracht. Wel zijn de kilo’s die hierin worden aangeleverd te zien op uw afvaloverzicht.

Om in aanmerking te komen voor een extra grijze container  voor medisch afval, moet u bij de  aanvraag bewijsstukken meesturen (bijvoorbeeld pakbonnen van geleverd materiaal, een overzicht van de zorgverzekering of rekeningen van de apotheek).

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de container zo spoedig mogelijk op uw huisadres afgeleverd.

Wanneer herhaaldelijk wordt geconstateerd dat er ook ander afval in de container zit, kan uw tegemoetkoming worden ingetrokken en moet u alsnog de kilo’s in de medische container afrekenen.

Oude regeling tegemoetkoming medisch afval 2020

Op de aanslag gemeentelijke belastingen, die u in februari 2021 ontvangt, staan de kilo’s van 2020 vermeld. Voor deze kilo’s van 2020 geldt nog de oude regeling voor tegemoetkoming medisch afval.

Heeft u medisch afval ( bijvoorbeeld stoma- of incontinentiemateriaal) waardoor u meer kilo’s restafval aanlevert dan een gemiddeld huishouden, dan kunt u voor de meer dan gemiddeld aangeleverde kilo’s restafval een tegemoetkoming aanvragen. Het college heeft het gemiddeld aanbod restafval over 2020 vastgesteld op 250 kilo voor een éénpersoonshuishouden en 450 kilo voor een meerpersoonshuishouden.

Zit u met uw aanbod restafval boven het hierboven genoemde aantal kilo’s, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. U kunt uw aanvraag sturen naar;

  • College van B&W gemeente Westerkwartier
    Team Belastingen
    Postbus 100
    9350 AC LEEK

Om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming medisch afval 2020 , dient u bij de  aanvraag bewijsstukken mee te sturen (bijvoorbeeld pakbonnen van geleverd materiaal of een overzicht van de zorgverzekering of rekeningen van de apotheek).