Pagina opties

Groter
RSS

Steunmaatregelen ondernemers (30-03-2021)

corona logo

Veel ondernemers worden zwaar getroffen door de coronacrisis.

De overheid heeft diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers fi nancieel te ondersteunen. Door de veelvoud aan regelingen zien veel ondernemers door de bomen het bos niet meer. Een goed overzicht is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel, via deze link:

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Een aantal regelingen voert de gemeente uit. Dit gaat om de TOZO, TONK, Heroriëntatie ZZP-ers en de BBZ. De BBZ is geen specifi eke coronamaatregel en zal ook na de coronacrisis blijven als steunmaatregel voor ondernemers.

1. TONK

Bent u door de coronacrisis in fi nanciële problemen gekomen en kunt u hierdoor uw privé woonkosten niet meer betalen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de TONK. Het gaat om privé woonkosten zoals huur, hypotheek en nutsvoorzieningen (gas, licht en water). Denkt u in aanmerking te komen voor deze tijdelijke ondersteuning, dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen via www.westerkwartier.nl/tonk.

 • De voorwaarden voor deze regeling zijn:
 • U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U voert een zelfstandige huishouding
 • Er is sprake van een substantieel inkomensterugval
 • U kunt door de coronacrisis uw privé woonkosten niet meer (volledig) betalen
 • Uw beschikbare geldmiddelen zijn niet hoger dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (echtpaar)

Hoeveel

 • Maximaal € 500 per maand

Periode

 • 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, voor maximaal 6 maanden

2. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers ) is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers, die tijdelijk fi nancieel in de knel zitten

De TOZO 3 is de opvolger van TOZO 1 en 2. Deze regeling is voor zelfstandigen die een huishoudinkomen onder het sociaal minimum hebben. In dat geval kan een uitkering worden verkregen. Daarnaast is een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk voor zelfstandigen die met liquiditeitsproblemen kampen met hun bedrijf ten gevolge van de coronacrisis. De TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Er wordt net als bij Tozo 2 rekening gehouden met uw (neven-)inkomsten en het eventuele inkomen van uw eventuele partner. U kunt Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo uitkering ontving, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen.

Uw Tozo uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. De Tozo 3 loopt tot 1 april 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Waarschijnlijk treedt dan Tozo 4 tot 1 juli 2021 in werking. Daarna blijft het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de zelfstandige ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor zelfstandige ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

3. Heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers

Ondernemers die door de coronacrisis inkomensverlies hebben, kunnen van 1 januari tot 1 juli 2021 persoonlijke hulp krijgen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Deze heroriëntatie is onderdeel van de TOZO. De gemeente Westerkwartier heeft voor deze ondersteuning afspraken gemaakt met het Startburo. Bent u zelfstandig ondernemer en denkt u in deze tijd na over een nieuwe toekomst? Een toekomst als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst? U kunt persoonlijke hulp krijgen bij deze heroriëntatie. Zoals een persoonlijk adviesgesprek, coaching en/of een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. U kunt persoonlijke hulp bij heroriëntatie aanvragen. Voor wie? Deze ondersteuning is speciaal voor ondernemers die minder inkomen hebben door de coronacrisis. U kunt deze regeling aanvragen bij de gemeente náást de financiële ondersteuning van de TOZO en ook als u geen recht heeft op TOZO. Welke ondersteuning voor heroriëntatie kunt u aanvragen? U kunt ondersteuning aanvragen bij de gemeente Westerkwartier voor:

 • het voortzetten en versterken van uw eigen bedrijf
 • het vinden van een baan in loondienst
 • het stoppen met uw bedrijf 
 • hulp bij schulden

Wilt u hulp bij heroriëntatie?

Wilt u hulp bij heroriëntatie, stuur dan een contactverzoek naar herorientatiezzp@ westerkwartier.nl. Hierin vermeldt u uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer. Een medewerker van Het Startburo neemt binnen twee werkdagen contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0594. Zij maken dan voor u een contactverzoek.