Pagina opties

Groter
RSS

Snel internet stand van zaken (02-03-2021)

Snel internet

Stand van zaken februari 2021

In oktober 2020 zijn zowel Rodin als Glasdraad begonnen met de aanleg. Hiervoor hebben zij VIB Oosterhof Holman Netwerken VOF als aannemer ingeschakeld. Deze partij is zichtbaar het meest aanwezig in het veld. Er wordt in de dorpskernen en langs de toegangswegen gegraven en waar bomen staan of andere beperkingen zijn geboord. Hierbij is veel aandacht voor de veiligheid van de omgeving en voor de archeologische waarden.

De leefbaarheidscoƶrdinatoren van de gemeente Westerkwartier houden contact met de dorpen en zijn een belangrijke schakel in de communicatie. Een team van 3 toezichthouders is namens de gemeente ingeschakeld om de werkzaamheden te begeleiden en de kwaliteit en veiligheid in de gaten te houden. 2-Wekelijks is er overleg tussen de gemeente, de netbeheerders en de uitvoerende partij waarbij de stand van zaken besproken wordt, alsmede klachten en andere geluiden uit de omgeving.

Huidige werkzaamheden:

  • De werkzaamheden zijn begonnen in Garnwerd, Feerwerd, Ezinge en momenteel zijn de aanleggende partijen bezig in Oldehove.
  • De werkzaamheden vinden nu plaats in een ongunstig seizoen, waardoor het straatwerk niet altijd netjes teruggelegd kan worden, vanwege te veel water of vorst in de grond.
  • Wanneer de veiligheid in het geding komt vanwege de weersomstandigheden, wordt het werk gestaakt.
  • Het straatwerk in de oude kernen van Garnwerd, Feerwerd, Ezinge en Saaksum is uitdagend gebleken door de oude bestratingsmaterialen die niet maatvast zijn. De kwaliteit is hier nog niet naar wens en sommige stukken zullen herstraat worden om de kwaliteit te verbeteren. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder middels onderstaande contactgegevens.
  • Vanwege de weersomstandigheden worden sommige voetpaden en wegen grof dicht gestraat om in het voorjaar, wanneer de omstandigheden gunstiger zijn nogmaals gestraat te worden en de gewenste kwaliteit terug te brengen. De veiligheid mag hier echter niet bij in het geding komen.
  • Uiteindelijk vindt 1 jaar na de oplevering van de werkzaamheden de laatste inspectie plaats waarbij eventueel opgetreden verzakkingen hersteld zullen worden.
  • Er komen nog regelmatig vragen naar boven of adressen wel of niet aangesloten worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rodin of Glasdraad middels de op deze site vermelde contactgegevens.

Planning in hoofdlijnen:

De planning in hoofdlijnen wordt bepaald door de initiatief nemers en kunt u raadplegen op de website van Rodin en Glasdraad:

De detailplanning van de directe werkzaamheden bij u in de buurt, krijgt u van de aanleggende partij middels een brief in de bus, enige tijd voordat de werkzaamheden beginnen.