Pagina opties

Groter
RSS

Rioolwerkzaamheden (19-11-2021)

Rioolreiniging

De komende 3 weken gaan we door de gehele gemeente Westerkwartier van start met het reinigen en inspecteren van het riool. We beginnen in Marum.

Wat gaat er precies gebeuren?

Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de riolering worden de rioolbuizen eerst gereinigd door een speciaal rioolreinigingsvoertuig. Vervolgens vindt er inspectie plaats met een robotcamera die opnames van de rioolbuis maakt. Deze beelden worden beoordeeld. Hierdoor kan vastgesteld of, en zo ja welke maatregelen er in de toekomst moeten worden genomen.

Planning

De uitvoerder stuurt brieven met extra informatie zodra uw straat aan de beurt is.

Overlast

Het kan het voorkomen dat er overlast ontstaat. Er is een kleine kans dat er door de luchtdruk water opspat of stank ontstaat vanuit uw toiletpot, putjes en afvoeren.

De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren, verplaatsen zich regelmatig en staan daardoor steeds kort op een andere plaats. In de planning houden we rekening  met de bereikbaarheid. Daarnaast kan de straat korte tijd gedeeltelijk geblokkeerd zijn voor het verkeer tijdens de werkzaamheden. Op voorhand kunnen we niet exact zeggen wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is ook afhankelijk van de neerslag, verkeerssituaties of onvoorziene zaken in de riolering.

Wat kunt u zelf doen?

  • Sluit het deksel van uw toilet af met een zwaar voorwerp (bijv. een emmer met water of zand), om opspattend water te voorkomen.
  • Parkeer uw auto niet boven rioolputten aan de openbare weg, en probeer deze putten vrij te houden.
  • Spoel na het werk uw apparaten (kraan, wasmachine etc.) die aangesloten zijn aan het leidingnetwerk grondig door, om stankoverlast te voorkomen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00, en kunnen 1 uur tot de hele dag duren.