Pagina opties

Groter
RSS

Rekening voor eigen bijdrage CAK komt later (23-07-2020)

Geen eigen bijdrage Wmo over april en mei 2020.

Inwoners die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten hiervoor een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand. Deze eigen bijdrage wordt betaald aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). Door technische problemen in het systeem van het CAK heeft nog niet iedereen een rekening voor de eigen bijdrage gekregen. Het CAK verstuurt de komende maanden stap voor stap de rekeningen. Wij adviseren de Wmo klanten het geld voor de eigen bijdrage te reserveren.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij de rekening ontvangen. Informatie hierover staat op de rekening.

Geen eigen bijdrage Wmo over april en mei 2020

Door de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo hulp de afgelopen maanden niet geleverd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen.

Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,00 = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.