Pagina opties

Groter
RSS

Regio blijft aandringen op versnelling versterkingsopgave en rechtvaardige schade-afhandeling (25-05-2021)

logo westerkwartier

De Groningse overheden blijven aandringen op versnelling in de versterkingsopgave en een rechtvaardige en ruimhartige schade-afhandeling. Dit doen zij in hun advies aan de demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat over het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2021/2022.

De regio ziet dat de afbouw van de gaswinning en de naderende sluiting van het Groningenveld voortvarend verlopen. Wel vragen zij de minister de risico’s en de effecten in beeld te brengen wanneer het afbouwpad vertraagt of stagneert en dit inzichtelijk te maken voor de inwoners.

Versnellingsmogelijkheden versterking

Gaat het om de versterkingsopgave dan doen de regionale overheden een beroep op de minister zich maximaal in te zetten op het versnellen van de versterking en hiervoor voldoende middelen en capaciteit vrij te maken. Momenteel bepaalt de schaarste in de uitvoeringscapaciteit de voortgang van de daadwerkelijke versterking. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moet zich vol in kunnen zetten op uitvoering om te voorkomen dat versterkingsadviezen blijven liggen.

Rechtvaardige en ruimhartige schade-afhandeling blijft noodzakelijk

Ook komend gasjaar is nog steeds schade te verwachten. Het blijft noodzakelijk voor inwoners dat dat zij kunnen rekenen op een effectieve, ruimhartige en rechtvaardige schade-afhandeling. De schade-afhandeling verloopt nog niet snel genoeg en is voor een aanzienlijk deel van de inwoners nog niet effectief, ruimhartig en rechtvaardig. De regio vindt het belangrijk dat de minister dit meeweegt in het vaststellingsbesluit.

Maatschappelijke gevolgen

Nog dagelijks ondervinden gedupeerde inwoners de negatieve gevolgen van de gaswinning. De regionale overheden doen een beroep op de minister ervoor te zorgen dat de organisaties die zich hiervoor inzetten dit kunnen blijven doen en waar nodig dit te versterken. Bovendien vraagt de regio oog te houden voor extra zwaar getroffen inwoners en zich in te zetten voor de menselijke maat in de versterkingsopgave en schade-afhandeling.

Advies regionale overheden

Zoals beschreven in de Mijnbouwwet vraagt de minister de regionale overheden ieder jaar advies te geven over het vaststellingsbesluit. Op 25 juni publiceert de minister op www.overheid.nl het ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021. Instanties en inwoners kunnen hierop van 26 juni tot en met 6 augustus reageren door een zienswijze in te dienen. 

Betrokken overheden

Het advies aan demissionair minister Van ‘t Wout is in samenwerking opgesteld door de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier, provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Sinds oktober 2019 valt de versterkingsopgave onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Meer informatie