Pagina opties

Groter
RSS

Reageren op voorstelde aanpassingen busdienstregeling (08-06-2021)

Dit item is verlopen op 13-06-2021.
ov - bureau

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekendgemaakt. In de kostenberekening van het OV-bureau voor 2022 is er ruim 9 miljoen euro minder dan er nodig is. Lees meer over de inspraakmogelijkheid.

De oorzaak van het tekort komt vooral doordat de reizigersaantallen en inkomsten in 2022 naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Tegelijkertijd is er ook nog geen zekerheid over een financiële bijdrage van het Rijk, zoals die er wel was in 2020 en 2021. Het begrote tekort wordt voor een derde deel opgelost door het aantal ritten aan te passen, vooral op de zogenoemde ‘dikke’ lijnen. Het aantal ritten gaat bijvoorbeeld terug van 8 keer per uur naar 6 of 4 keer per uur. Lijnen die (deels) hetzelfde traject afleggen, rijden tijdelijk minder of niet waardoor reizigers soms moeten overstappen.

In het aanvullend net wordt alleen gereden als het nodig is. Voor de dekking van de rest van het tekort (6 miljoen euro) wordt een beroep gedaan op het Rijk, net als in 2020 en 2021. Het memo met de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022 is te vinden op www.ovbureau.nl/actueel. Je kunt hier tot vrijdag 11 juni bij het OV-bureau op reageren. Eind juni bespreekt het dagelijks bestuur de definitieve hoofdlijnen.