Pagina opties

Groter
RSS

Raadsvergadering 1 juli: vanaf 14.00 uur! (30-06-2020)

Dit item is verlopen op 07-07-2020.
logo raad

Tijdens deze vergadering worden de perspectiefnota 2021-2024, de jaarrekening 2019 en de eerste bestuursrapportage 2020 vastgesteld. Deze vergadering start om 14.00 uur.

Inspraak

Op woensdag 17 en dinsdag 23 juni is er ruimte geweest voor inwoners(organisaties) om in te spreken over de perspectiefnota. Verder heeft de raad ook een aantal schriftelijke reacties mogen ontvangen.

De raad wil iedereen die input heeft geleverd nogmaals hartelijk danken! De livestream, de volledige agenda en de te bespreken stukken voor deze vergaderingen zijn digitaal te raadplegen op de website www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen.

De gemeenteraad vergadert digitaal. Dit betekent dat de raadsleden vanuit huis vergaderen en via een liveverbinding met elkaar verbonden zijn. De livestream functioneert wel zoals u gewend bent, maar in plaats van de raadszaal krijgt u de afzonderlijke deelnemers in beeld. Op deze manier kan de gemeenteraad ‘gewoon’ vergaderen en gaan de discussie en besluitvorming door.