Pagina opties

Groter
RSS

Prestatieafspraken 2021 woonbeleid Westerkwartier vastgelegd (10-12-2020)

Ondertekening Prestatieafspraken 2021 woonbeleid

Donderdag 10 december 2020 hebben de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken 2021 ondertekend. In de prestatieafspraken leggen de genoemde partijen vast welke bijdrage zij in 2021 aan het woonbeleid leveren. Het uitgangspunt voor deze afspraken is het concept van de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025. De nieuwe woonvisie stelt de raad naar verwachting begin 2021 vast.

Ambitieuze afspraken

Speerpunten voor 2021 zijn: uitbreiden van het aantal beschikbare huurwoningen, betaalbaarheid, leefbaarheid, veilig wonen en zorg en de verduurzaming van de woningen. In 2021 worden circa 182 corporatiewoningen gerenoveerd. Deze verbetering levert een besparing op in het energieverbruik en -kosten. Ook daalt hiermee de Co2-uitstoot en geven genoemde partijen invulling aan de klimaatdoelstellingen.
In 2021 willen partijen een ‘coach’ inzetten, die diverse vragen kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over de aanpassing van de woning, het gebruik van regelingen of het organiseren van zorg of welzijn. Jaarlijks rond oktober organiseren de corporaties en gemeente over de thema’s duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid de campagne ‘Bewust-wonen-weken’. In 2021 wordt het thema duurzaamheid belicht.

Elk dorp een woonplan

De gemeente en Wold & Waard zoeken in 2021 naar mogelijkheden en kansen om de uitbreidingsopgave in de dorpen Leek en Zuidhorn te realiseren. Ook met de andere dorpen gaan de gemeente en corporaties aan de slag. De ambitie is op termijn voor elk dorp tot een woonplan te komen. De gemeente is van plan, binnen de mogelijkheden die er zijn, dorpsbijeenkomsten te organiseren. Het doel van de bijeenkomsten is van elkaar te leren, kansen en zorgen met elkaar te delen en plannen uit te wisselen.

Nieuwe woonvisie

De gemeente, de corporaties en de huurdersvertegenwoordigers willen er voor zorgen, dat inwoners met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in het Westerkwartier. Ze trekken hierin dan ook gezamenlijk op. Na de vaststelling van de nieuwe woonvisie werken de partijen aan meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2022-2025.