Pagina opties

Groter
RSS

Peuteropvang voor een goede voorbereiding op de basisschool (13-07-2021)

De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat alle kinderen nog beter voorbereid naar de basisschool gaan.

Peuters kunnen hiervoor vanaf twee jaar naar de peuteropvang. Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven.

Peuteropvang

Peuters kunnen vanaf twee jaar naar de peuteropvang in het Westerkwartier. Bij de peuteropvang kunnen peuters 320 uur per jaar komen spelen. Dit komt neer op bijvoorbeeld 2 dagdelen per week van 4 uur. Het aantal uren per week of per dagdeel is afh ankelijk van de opvangaanbieder. Variatie hierin is mogelijk. Kinderen krijgen een speels en leerzaam programma aangeboden met een aantal vaste activiteiten zoals voorlezen, zingen, knutselen en buiten spelen. Daarnaast komen kinderen in contact met andere kinderen. Kinderen leren van elkaar en praten met elkaar. Daardoor gaan ze beter luisteren en spreken. Die taalkennis komt goed van pas als ze naar de basisschool gaan. Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand (bijvoorbeeld een taalachterstand) bieden de opvang organisaties in samenwerking met het consultatiebureau het dubbele aantal uren naar de peuteropvang aan. Deze twee extra dagdelen per week worden betaald door de gemeente.

Tegemoetkoming kosten

Voor de peuteropvang moet u betalen. Werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag die u bij de Belastingdienst aan kunt vragen. De gemeente Westerkwartier subsidieert de peuteropvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld omdat een van beiden niet werkzaam is. Ouders betalen dan zelf nog een inkomensafh ankelijke bijdrage aan de organisatie. Ouders met een minimuminkomen kunnen geld van de gemeente hiervoor krijgen. Dit minimuminkomen is maximaal 130 % van de geldende bijstandsnorm voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Voor een fi nanciƫle tegemoetkoming kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. nr. 14 0594. U kunt vragen naar een medewerker inkomen van het Team Ondersteuning Mens & Gezin. Kijk voor meer informatie over de locaties en de tegemoetkoming op westerkwartier.nl/peuteropvang