Pagina opties

Groter
RSS

Overname exploitatie kantine sporthal Quicksilver S door VV Zuidhorn (27-11-2020)

logo westerkwartier

Voetbalvereniging Zuidhorn en de gemeente Westerkwartier sluiten een overeenkomst voor het beheer en de exploitatie en de renovatie van de kantine van sporthal Quicksilver S aan de Sportlaan te Zuidhorn. Het komende jaar wordt door partijen verder onderzocht of het mogelijk is de kantine geheel over te dragen.

Overname door VV Zuidhorn

Tot 1 november 2020 werd de kantine decennia lang beheerd door de Stichting Beheer Kantine Sporthal Quicksilver S. Deze stichting heeft dit jaar te kennen gegeven ermee te willen stoppen.

Vanuit deze situatie is bekeken hoe de exploitatie van de intensief gebruikte kantine, na en tijdens de Coronaperiode, op een bestendige wijze kon worden voortgezet en tegelijkertijd dringend noodzakelijke investeringen in de inrichting en inventaris konden plaatsvinden.

VV Zuidhorn heeft de gemeente aangeboden beheer en exploitatie van de kantine over te nemen. De vereniging huurt al diverse aan de kantine aansluitende ruimten en heeft zelf geen kantine. De plannen zijn door VV Zuidhorn besproken met de grootste zaalsportverenigingen, die daar geen bezwaren tegen hadden.

Renovatie

Partijen hebben afgesproken dat de gehele inventaris en keuken worden overgedragen aan de vereniging. De vereniging neemt de kosten voor de dringend noodzakelijke renovatie van de binnenkant van de kantine met het inventaris voor haar rekening. De gehele operatie vindt met gesloten beurzen plaats. De vereniging wil de klus met behulp van een groot aantal vrijwilligers klaren.

Reacties

De gemeente is verheugd dat een vereniging met inzet van haar vrijwilligers wil staan voor de continuïteit van de kantine als maatschappelijk ontmoetingspunt. Het komend jaar wordt verder onderzocht of en tegen welke condities de kantine en de al gehuurde ruimten kunnen worden overgedragen.

Wethouder Elly Pastoor: “ Door goed overleg is werkende weg dit plan ontwikkeld. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de voetbalclub, andere sportverenigingen en de lokale overheid. Het levert winst voor iedereen op. Met oog gericht op de toekomst vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Het is een gezamenlijk belang de sportinfrastructuur toekomstbestendig te borgen.”

Wethouder Hielke Westra: “Een goede oplossing waarmee dergelijke voorzieningen met inzet van de vereniging in stand kunnen worden gehouden. Mooi om te zien hoe dit in goed overleg tot stand is gekomen.”

Secretaris VV Zuidhorn Matthias Kooistra: “We zijn blij dat we als voetbalvereniging deze stap kunnen zetten. De gemeente heeft uitstekend met ons meegedacht en we zijn samen tot de afspraken gekomen”.