Pagina opties

Groter
RSS

Overhandiging geleidetegel Platform Toegankelijk Westerkwartier (05-10-2021)

Gemeente Westerkwartier

Maandag 4 oktober ontving wethouder Pieter van der Zwan een stoeptegel met het opschrift VRIJHOUDEN van het Platform Toegankelijk Westerkwartier. Dit vond plaats op De Dam in Leek.

De bedoeling is dat de gemeente deze tegel plaatst bij één van de geleide lijnen die in de trottoirs zijn aangebracht. Deze helpen mensen met een visuele beperking de weg te vinden door de bebouwde kom, bij stations en bushaltes. Te vaak zijn deze geleide lijnen geblokkeerd door winkeluitstallingen, geparkeerde auto's, fietsen of andere objecten.

De wethouder ontving deze stoeptegel in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. Deze is van 4 tot en met 8 oktober. Tijdens deze week wordt extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van onze samenleving voor mensen met een beperking. Binnen de gemeente Westerkwartier adviseert het Platform Toegankelijk Westerkwartier het college van B&W over alle aspecten van toegankelijkheid. Met het overhandigen van deze tegel aan de wethouder wil het Platform het belang van toegankelijkheid benadrukken.

Overhandiging stoeptegel door  Platform Toegankelijk Westerkwartier

Op de foto: leden van het Platform Toegankelijk Westerkwartier en wethouder Pieter van der Zwan (in het midden).