Pagina opties

Groter
RSS

Overeenstemming herontwikkeling Netam-locatie Leek (02-10-2020)

Nieuws algemeen

De eigenaar PNO Pactum en de gemeente Westerkwartier hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Netam-locatie in Leek. Het terrein van de voormalige Netam-fabriek op industriepark Leek, ligt er al jaren verpauperd bij.

De verenigde ondernemers van industriepark Leek hebben het initiatief genomen deze locatie te herontwikkelen. Zij hebben in overleg met de eigenaar en de gemeente hiervoor een stedenbouwkundig plan gemaakt.

Stedenbouwkundig plan

Dit plan voorziet in de aanleg van een weg waardoor de locatie opnieuw wordt verkaveld. Deze kavels zijn bestemd voor kleinere en lichtere bedrijven. In het noordelijk deel van het plangebied worden kavels voor wonen en werken ontwikkeld. Om het wonen en werken mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In totaal komen er 14 kavels beschikbaar. De gemeente heeft onlangs ingestemd met het stedenbouwkundig plan.

Infrastructuur

Ook zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de infrastructuur. Oosterhof Holman uit Grijpskerk legt de infrastructuur in opdracht van de ontwikkelaar aan. Na oplevering draagt de ontwikkelaar de infrastructuur in eigendom en beheer over aan de gemeente. De werkzaamheden aan de infrastructuur starten op korte termijn. Er hebben zich al meerdere ondernemers aangemeld, die zich op deze locatie willen vestigen. Gegadigden voor een kavel kunnen voor meer informatie terecht bij makelaardij Nienoord in Leek.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Geertje Dijkstra-Jacobi: “Dit terrein ligt er al jaren verpauperd bij. De afgelopen tijd is er vraag naar locaties voor wonen en werken in het Westerkwartier. De nieuwe invulling van deze voormalige Netam-locatie draagt daar goed aan bij.”