Pagina opties

Groter
RSS

Onafhankelijk procesbegeleider gaat van start met omgevingstraject rond gasopslagen Grijpskerk en Norg (14-09-2021)

Eerder werd bekend dat Leendert Klaassen zich als onafhankelijk procesbegeleider zal gaan inzetten voor het opzetten en uitvoeren van het omgevingstraject rondom de gasopslaglocaties in Grijpskerk en Norg. De gemeenten Westerkwartier en Noordenveld hebben zich samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM gecommitteerd aan de ontwikkeling van het omgevingstraject. De aankomende periode gaat Leendert Klaassen de gewenste inhoud van het omgevingstraject inventariseren.

In gesprek met omwonenden

In 2019 is er al gesproken met de omliggende dorpen van de gasopslaglocatie in Grijpskerk. Omwonenden hebben toen hun eerste ideeën over een omgevingstraject gedeeld. In het vervolg van het omgevingstraject nodigen we omwonenden uit om verder mee te denken over de invulling van dit traject. De gemeente Westerkwartier en Noordenveld zullen hierover nog met nadere informatie komen. “Hierbij zetten we als gemeente Westerkwartier en Noordenveld in op ontzorging en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten voor onze inwoners. We vinden het belangrijk dat inwoners ook een stem krijgen in het omgevingstraject”, aldus wethouder Westra.

Duidelijkheid over de gasopslaglocatie Grijpskerk

Om het Groningenveld eerder te kunnen sluiten is Grijpskerk in beeld als berging van laagcalorisch gas. Op dit moment wordt er hoogcalorisch gas opgeslagen in Grijpskerk. Het opslaan van laagcalorisch gas in Grijpskerk kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de gasopslag Norg. Norg wordt momenteel ingezet om betrouwbaar laagcalorisch gas te kunnen leveren aan huishoudens en bedrijven in Nederland en het buitenland. Demissionair minister Blok van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat vóór 1 oktober duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. Dit zal de minister gaan doen in het ‘Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022’. In dit besluit zal duidelijk gemaakt worden of de minister ruimte wil bieden om extra gas te winnen uit het Groningenveld om Grijpskerk te kunnen vullen.

Persbericht gemeente Noordenveld/Westerkwartier