Pagina opties

Groter
RSS

Noodopvang onderwijs en opvang (17-03-2020)

Dit item is verlopen op 27-03-2020.
Corona

De opvang die vanwege het Coronavirus nu geboden wordt op de scholen en bij kinderopvang, is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.

Mensen in deze beroepsgroepen moeten echter in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken, zodat hun kinderen niet naar de opvang of de school hoeven te gaan. Dit opdat de kabinetsmaatregelen van 15 maart j.l. zoveel mogelijk effect hebben.

De basisscholen en kinderopvangorganisaties is gevraagd deze noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen te waarborgen op het moment dat deze ouders zelf geen oplossing voor de opvang hebben kunnen vinden. U kunt als ouder contact opnemen met de eigen school of kinderopvangorganisatie. Maakte u tot nu toe geen gebruik van kinderopvang of buitenschoolse opvang, dan kunt u contact leggen met een kinderopvangorganisatie naar keuze.

Communicatie

Voor vragen van over de noodopvang kunt u gebruik maken van de publieksinformatienummer 0800 – 1351. Daarnaast verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid.

Voor de daadwerkelijke opvangmogelijkheden dient u dus contact opnemen met de kinderopvangaanbieders in het Westerkwartier.

Algemene informatie over het coronavirus.