Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwe subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen (25-11-2020)

Corona

De Coronamaatregelen hebben grote impact op onze samenleving en organisaties. Er is de gemeente Westerkwartier veel aan gelegen om de lokale maatschappelijke organisaties in stand te houden. De gemeente heeft daarom twee subsidieregelingen ingesteld voor de vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen in de gemeente Westerkwartier. 

COVID-Proof

De eerste regeling is een COVID-proof regeling. Hierbij worden de gemaakte onkosten voor het aanpassen aan de 1,5 meter samenleving vergoed.

Maatwerkondersteuning

De tweede regeling heet de subsidieregeling maatwerkondersteuning. Deze regeling is bedoeld voor organisaties die door corona zodanig in financiƫle problemen komen dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd.

Individueel advies

Naast deze subsidieregelingen blijft de gemeente Westerkwartier organisaties ondersteunen met individueel advies op maat. Niet alle misgelopen inkomsten kunnen worden vergoed, maar de gemeente Westerkwartier wil met deze ondersteuning organisaties zoveel mogelijk helpen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de gemeente of mailen naar maatwerkcorona@westerkwartier.nl

Misschien bent u op zoek naar informatie over:

Alle informatie over COVID-19