Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwe fase nieuwbouw in Leek – Oostindie Zuid (18-11-2021)

Het college heeft het stedenbouwkundig plan voor Oostindie Zuid vastgesteld. In deze nieuwe wijk komen ongeveer 148 woningen. Naast bouwkavels voor particulieren is er ruimte voor sociale huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Oostindie Zuid is de nieuwe fase van de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek.

Diversiteit

In Oostindie Zuid worden de bestaande buurten Het Buiten en De Slagen verlengd net als het park Swaalfkesveld. Het park mondt uit in een gebied waar ruimte is voor landschappelijk wonen in combinatie met zorg voor elkaar. Verder kunnen de nieuwe bewoners straks wonen langs een natuurlijke plas-draszone of op kavels die zijn omsloten door bosplantsoen. Het plan is te bekijken op de website van Oostidie.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 november 2021 gedurende zes weken formeel ter inzage. De raad stelt het bestemmingsplan in het voorjaar van 2022 vast. Daarna presenteert de gemeente de nieuwe kavels en projectwoningen. In het voorjaar van 2022 vindt via loting de toewijzing van de kavels plaats. Eind 2022 kan de bouw van de woningen beginnen.