Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwbouw Buitendienst Marum en Leek met Novatec op Leeksterveld. Vier toekomstbestendige opties voor gemeentehuis. (17-08-2021)

Het college van de gemeente Westerkwartier stelt de gemeenteraad voor om een nieuw duurzaam pand te bouwen op Leeksterveld voor de Buitendienst Marum en Leek in combinatie met hoofdgebouw Novatec. Daarnaast wil het college vier mogelijkheden voor de gemeentehuizen verder onderzoeken. De gemeenteraad behandelt deze voorstellen in september. 

Vanaf de herindeling heeft de gemeente vier gemeentehuizen, acht buitendienstlocaties en drie locaties voor Novatec. Een aantal van deze gebouwen is oud en in slechte staat. De gemeente is verplicht de gebouwen te verduurzamen. Daarvoor is meer geld nodig dan eerder werd gedacht. In al deze gebouwen blijven kost ongeveer € 1,3 miljoen extra per jaar. Maar dan zijn de gebouwen nog niet volledig duurzaam. Ook voor goede dienstverlening nu en in de toekomst zijn aanpassingen nodig. Het college wil daarom niet doorgaan in de huidige situatie. 

Duurzaam bouwen voor Buitendienst Marum en Leek en Novatec

Voor Buitendienst Marum en Leek en Novatec wil het college nieuw bouwen op Leeksterveld. Deze nieuwbouw wordt duurzaam. Het wordt geen ontmoetingsplaats voor inwoners. Het wordt een locatie voor de medewerkers en materialen van de Buitendienst en een werkomgeving voor medewerkers Novatec. Zo ontstaat een werkleeromgeving, letterlijk tussen de bedrijven op Leeksterveld. 

Buitendienst dichterbij de inwoners

Het college laat het komende half jaar onderzoeken hoe de Buitendienst nog dichterbij onze inwoners in de dorpen kan komen, bijvoorbeeld in dorpshuizen. Gekeken wordt ook welke gebouwen op andere locaties in het noorden van de gemeente daar het beste bijpassen, naast de hoofdlocaties Grootegast, Leeksterveld en Noordhorn. Ook kijkt het college naar de beste plek in de toekomst voor de kringloopwinkel en kwekerij van Novatec.

Vier mogelijkheden voor gemeentehuis en kantoor

Het college stelt vier toekomstbestendige mogelijkheden vast voor het gemeentehuis, die ze nader wil onderzoeken. Voor alle vier mogelijkheden is een investering nodig. En alle vier leveren ze jaarlijks een voordeel op. De mogelijkheden zijn: 

  • uitbouwen van het huidige gemeentehuis Leek;
  • uitbouwen van het huidige gemeentehuis Zuidhorn;
  • nieuwbouwen op Hoofdstraat 101-1 in Midwolde en 
  • combineren en verbouwen van de bestaande gemeentehuizen Leek en Zuidhorn.

Leeksterveld is voor een gemeentehuis geen goede locatie. Die past minder goed bij de plek van bestuurscentrum en raadszaal. Ook willen we bedrijven niet in de weg zitten door ook ons gemeentehuis te bouwen op Leeksterveld. De vier mogelijkheden worden verder onderzocht. Volgend jaar zomer neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

Wethouder Hielke Westra: “We hebben een prettig en open gesprek met de gemeenteraad gevoerd over de mogelijkheden. Ik ben blij met de waardevolle aanvullingen en gedachten van de gemeenteraad en de ondernemingsraad. Daardoor kunnen we nu een goed plan presenteren. Het is duidelijk dat doorgaan in alle huidige gebouwen niet kan. We bouwen nu eerst op Leeksterveld voor Buitendienst en Novatec. Er zijn nu nog vier mogelijke, toekomstbestendige opties voor de gemeentehuizen. Hiermee zetten we al grote stappen. Ik verwacht voor de zomer van 2022 ook goede en duurzame voorstellen aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen voor de gemeentehuizen. “

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft geadviseerd over de uitkomsten van het eerdere onderzoek. De ondernemingsraad is sterk voorstander van centrale huisvesting voor kantoor/gemeentehuis, zoals in drie van de vier mogelijkheden. De ondernemingsraad vraagt ook aandacht voor de keuzes in de huisvesting van Buitendienst en Novatec en adviseert nog over de locatiekeuze Leeksterveld voor Buitendienst Marum en Leek en Novatec.