Pagina opties

Groter
RSS

Nieuw Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026 (29-09-2021)

begraafplaats

Het college stemt in het met het nieuwe Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026. Dit beleid is na een intensief traject van onderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met inwoners, raad en uitvaartorganisaties tot stand gekomen. Het college legt het beleid nu ter vaststelling voor aan de raad.

Startnotitie

In 2020 heeft de gemeente een startnotitie over haar begraafplaatsen opgesteld. Deze is besproken met de raad, uitvaartondernemers en -verenigingen en vrijwilligers en medewerkers van de begraafplaatsen. Hierna heeft de gemeente het conceptbeleid opgesteld. Hier konden inwoners en organisaties op reageren. In de eerste helft van 2021 zijn deze reacties verwerkt. Daarnaast zijn nog gesprekken gevoerd met een aantal organisaties. Al deze opbrengsten hebben geleid tot het nieuwe Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026.

Begraafplaatsenbeleid 2022-2026

Voor de herindeling voerde elke gemeente haar eigen beleid op het gebied van begraven. Na de herindeling heeft de gemeente Westerkwartier 27 begraafplaatsen in eigendom en beheer gekregen. Als eerste zijn in 2019 de tarieven geharmoniseerd. De gemeente benut de komende jaren om uniformiteit te realiseren bij de begraafplaatsen. De gemeente moet daarbij keuzes maken voor onderwerpen als de begraafcapaciteit, de graftermijnen en een natuurbegraafplaats. De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van begraven. Daarom stelt de gemeente nu eerst beleid op voor vijf jaren. Na deze periode kijkt de gemeente of er bijstellingen nodig zijn.

Begraafcapaciteit

Jaarlijks vinden ongeveer 200 overledenen hun laatste rustplaats op een van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen. In het nieuwe begraafplaatsenbeleid houdt de gemeente deze 27 begraafplaatsen in stand. Met dit aantal begraafplaatsen heeft de gemeente voldoende begraafcapaciteit. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van begraven. Op dit moment daalt landelijk het aantal begrafenissen, stijgt het aantal crematies en is er een toename van begrafenissen op een natuurbegraafplaats.

Natuurbegraafplaats

In het nieuwe beleid is ruimte voor één natuurbegraafplaats in de gemeente. De gemeente ziet hierbij een rol weggelegd voor een particuliere initiatiefnemer om hier plannen voor te ontwikkelen. De gemeente geeft randvoorwaarden aan waaraan een natuurbegraafplaats moet voldoen.